Sort by :
 • เป็นบริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพสูง มีกำลังซื้อ ในทุกสินค้า หรือ ทุกบริการในประเทศไทย ที่ประมวลโดยระบบ Big Data และ AI ของเรา เพื่อให้ผู้ใช้บ
  0.49฿  0.49฿

  13 October 2021

  205

 • บริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และมี Value สูง เพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโปรโมททาง Line Ads Platform (LAP) โดยเฉพาะ โดยนำไปใช้ส่งโปรโมทด้
  0.25฿  0.25฿

  06 October 2021

  183

 • บริการตรวจสอบอีเมล์ที่เราจะส่งไปนั้น สามารถส่งไปได้หรือไม่
  0.99฿  0.99฿

  08 September 2021

  252