Sort by :
 • ส่งโฆษณาของคุณไปแสดงยังมือถือ และ คอมพิวเตอร์ ในไทย และ ทั่วโลกในรูปแบบ Mobile Push Notification และ Web Push Notification รองรับทั้งระบบ Android, iOS
  1,000฿  1,000฿

  22 November 2022

  489

 • ส่งโฆษณาของคุณไปแสดงยังมือถือ ของคนที่ลง App ที่เกี่ยวกับสินค้า หรือบริการของคุณ ในไทย และ ทั่วโลกในรูปแบบ In-App Messaging รองรับทั้งระบบ Android, iO
  10,000฿  10,000฿

  22 November 2022

  541

 • Cool
  Cool
  ส่งประกาศขายของคุณ ที่คุณ Post ขายไว้ ไปให้ 10,000 คนเห็น โดยส่งไปยังกลุ่มเป้าหมายระดับ Premium เห็น ที่เป็นนักลงทุน เจ้าของกิจการ หรือระดับผู้บริหาร
  2,500฿  2,500฿

  22 November 2022

  1957

 • ระบบ CRM สำหรับบริหารจัดการงานด้านการตลาด งานด้านการขาย
  5,000฿  5,000฿

  25 November 2022

  758

 • Software สำหรับธุรกิจ Finance ขนาดกลาง และ เล็ก ทุกประเภท
  5,000฿  5,000฿

  22 November 2022

  891

 • เป็น Applications ทางด้านธุรกิจ ที่ใช้บริหารจัดการธุรกิจอัตโนมัติ และครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆใช้งานบนระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขน
  50,000฿  50,000฿

  22 November 2022

  718

 • เครื่องมือจัดการร้านอาหารของคุณ ให้ขายได้ทั้งแบบ Online และ Offline ให้กับคนที่อาศัยในพื้นที่รัศมีของร้าน หรือ คนที่ทำงานในพื้นที่รัศมีของร้าน หรือ คน
  490฿  490฿

  24 February 2022

  245

 • เพียงนำบริการยอดฮิตของเราไป Share หรือไปโปรโมท ตามช่องทางต่างๆ สามารถทำรายได้ หลักแสนบาท / เดือน
  1,500฿  1,500฿

  10 November 2022

  884

 • Products Crowdfunding - ร่วมเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจกับเราในรูปแบบ Products Crowdfunding ให้ผลตอบแทนในรูปแบบ Passive Income และ ได้ใช้ Product ที่มีกว่า
  10,000฿  10,000฿

  17 November 2022

  1765

 • AI ที่ทำหน้าที่พูดคุยกับผู้ที่ติดต่อเข้ามาอัตโนมัติ 24/7
  500฿  500฿

  08 September 2021

  1272

 • บริการตรวจสอบอีเมล์ที่เราจะส่งไปนั้น สามารถส่งไปได้หรือไม่
  0.99฿  0.99฿

  08 September 2021

  654

 • บริการ Solution ทางด้านไอที และดูแลงานไอที สำหรับ SME
  5,000฿  5,000฿

  08 September 2021

  628