Finance Master and ERP

เป็น Applications ทางด้านธุรกิจ ที่ใช้บริหารจัดการธุรกิจอัตโนมัติ และครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆใช้งานบนระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่
Price 50,000฿

22 November 2022

View 718 View

Finance Master and ERP

 • เป็น Applications ทางด้านธุรกิจ ที่ใช้บริหารจัดการธุรกิจอัตโนมัติ และครอบคลุมทุกประเภทธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจต่างๆใช้งานบนระบบ Cloud เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดขนาดกลาง และ ขนาดใหญ่

Finance Master for Finance and Banking Software

เป็นระบบสำหรับธุรกิจการเงินโดยเฉพาะ พัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย 100% โดยมี Application ของเรา ภายใต้ระบบนี้ มากกว่า 50 Applications ประกอบรวมกัน เหมาะสำหรับธุรกิจการเงิน เช่น ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทลิสซิ่ง

รองรับสินเชื่อประเภท

 • CRM for Finance & Banking

 • Personal Loan

 • Commercial Loan

 • Project Loan

 • Syndicate Loan

 • Factoring

 • Floor Plan

 • Leasing - Financial Lease

 • Leasing - Operating Lease

 • Hire Purchase

 • Installment Loan

 • Pledging

 • Mortgage

 • Rental

 • Pawn

 • Credit Scoring

 • Peer to Peer Lending (P2P Lending)

 • Car for Cash

 • Home for Cash

 • Promissory Note

 • Aval

 • Guarantee

 • Collateral

 • Custodian

 • Follow up

 • Dunning

 • Legal

 • NPA Management

 • NPL Management

 • Insurance

 • Assurance

 • Registration

 • BancAssurance

 • Other Loan by Parameter Setting up

 • Billing

 • Single Bill

 • Work Flow

 • Automation

 • Document Center

 • Money Receive

 • Money Payment

 • Backoffice for Finance & Banking such as General Ledger , Fixed Assets, A/R , A/R , Warehouse & Inventory , Budgeting , Taxation , Invoicing , Purchasing and other

 • Integrated Service / API Service by RestFul API

 • DMS Report Service

 • NCB Report Service

 • Global Management

 • Corporate Investment

ค่าเช่าระบบเริ่มต้น 100,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

เอกสารเกี่ยวกับระบบ

 

Modules ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 

 

Finance OS

 

Finance OS สำหรับธุรกิจ Pico Finance, Nano Finance, Micro Finance และ Small Finance

 

ระบบปฎิบัติการสำหรับธุรกิจ Finance ขนาด Pico Finance, Nano Finance, Micro Finance และ Small Finance 

Finance OS เป็น Software ที่ทาง AppBankAsia.Com พัฒนาขึ้น ซึ่งพัฒนาต่อมาจาก Software Finance Master ที่เราให้บริการกับธนาคารในประเทศไทย เป็นบริการในรูปแบบให้ลูกค้าเช่าใช้งานเป็นรายเดือน ค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ 20,000 บาท โดย Software Pico Finance OS นี้ทำงานอยู่บน Cloud ผู้ใช้งานสามารถใช้งานผ่านระบบ Internet ได้เลย ไม่มีการติดตั้งโปรแกรมที่ลูกค้า ไม่ต้องลงทุนซื้อ Server ไม่ต้องลงทุนซื้อ Computer ไม่ต้องลงทุนซื้อ License โปรแกรมต่างๆเพื่อใช้งาน ไม่ต้องลงทุนจ้างพนักงาน IT มาดูแลระบบ ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูงมากและเมื่อลงทุนไปแล้วไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ และ กว่าจะได้ใช้งานก็ใช้เวลาเป็นปี ซึ่งจะเสียโอกาสในการทำธุรกิจ ในยุคปัจจุบันจึงนิยมใช้งาน Software ต่างๆบนระบบ Cloud โดยผู้ใช้งานเพียงลงทะเบียนเข้าใช้งาน จ่ายค่าเช่า แล้วใช้งานได้เลย ไม่ต้องรอให้เสียเวลา

ดีกว่า - ฉลาดกว่า - รองรับทุกประเภทสินเชื่อกว่า - ใช้คนทำงานน้อยกว่า - ค่าเช่าถูกกว่า - ทุก Function , ทุกการคำนวณ , ทุกรายงาน , ทุกการเชื่อมต่อ , ทุกเงื่อนไขการทำงาน ถูกต้อง 100%

ค่าเช่าระบบเริ่มต้น 20,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

 • ไม่จำกัด บริษัทที่อยู่ในเครือ

 

 

Factoring Cloud

Factoring คือ การซื้อขายลูกหนี้ทางการค้า โดยมีบริษัทแฟคเตอร์(Factor) ทำหน้าที่รับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าในรูปของใบกำกับสินค้าประเภทต่างๆ จากผู้ขายสินค้า ผู้ขายสินค้าจะโอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าที่เกิดจากการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อไปให้กับบริษัทแฟคเตอร์ ขณะเดียวกันบริษัทแฟคเตอร์ก็จะจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายสินค้าที่ได้โอนสิทธิบัญชีลูกหนี้การค้าดังกล่าวโดยบริษัทแฟคเตอร์อาจจะจ่ายเต็มจํานวนหรือบางส่วนตามข้อตกลง พร้อมทั้งการคิดส่วนลดและค่าธรรมเนียมในการบริหารบัญชีลูกหนี้ ควบคุมการเรียกเก็บหนี้ตามบัญชีเมื่อครบกําหนด ชําระ และรับผิดชอบต่อหนี้สูญตามมูลค่าของการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อที่อาจเกิดขึ้น

การทําแฟคตอริ่งมีผู้เกี่ยวข้อง 3 ฝ่าย คือ

1. บริษัทผู้รับซื้อลูกหนี้ เรียกว่า บริษัท แฟคตอริ่ง (Factoring Company) หรืออาจเรียกว่า แฟคเตอร์
2. บริษัทผู้ขายสินค้าเงินเชื่อและขายลูกหนี้ที่เกิดจากการขายสินค้าเงินเชื่อนั้น เรียกว่า ผู้ขาย (Client)
3. บริษัทผู้ซื้อสินค้าเงินเชื่อ และเป็นลูกหนี้ที่หนี้จะถูกขายให้กับแฟคเตอร เรียกว้า บริษัทลูกหนี้ (Customer)

ระยะเวลาของการทําแฟคตอริ่งจะเป็นช่วงสั้น ๆ ประมาณ 7-180 วัน

การให้บริการของ บริษัทแฟคตอริ่ง แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ

1.การให้บริการระดับภายในประเทศ (Domestic Factoring) กรณีนี้บริษัทผู้ซื้อและผู้ขายสินค้าจะอยู่ในประเทศเดียวกัน
2.และการให้บริการระดับ ระหว่างประเทศ (International Factoring) ที่ผู้ซื้อกับผู้ขายสินค้าจะอยู่คนละประเทศ

คุณสมบัติของระบบ

 • สามารถบันทึกคำขอสินเชื่อแบบ Factoring ได้ โดยในระบบ Factoring คือการที่บริษัทที่ทำธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้าจากบริษัทผู้ขายสินค้าหรือผู้ส่งออกด้วยระบบเงินเชื่อกับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้า บริษัทที่ทำธุรกิจ Factoring นี้จะหักส่วนลดเป็นค่าดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม ซึ่งในระบบนี้สามารถ Support ระบบ Factoring ได้ 2 ประเภทคือ Demestic Factoring คือการรับซื้อลูกหนี้ที่เกิดจากการค้าในประเทศ และ International Factoring คือการรับซื้อลูกหนี้ที่เกิดจากการค้ากับต่างประเทศ
 • สามารถกำหนด Credit Limits ของ Client และ Customer หรือการตรวจสอบ Credit คล่อมกันระหว่าง Client และ Customer ได้
 • สามารถรับซื้อบัญชีลูกหนี้ได้ทั้งที่เป็น Invoice, Cheque, Contract, P/N หรืออื่นๆได้
 • สามารถคำนวณและกำหนดค่าธรรมเนียมต่างๆและสามารถให้ระบบคำนวณค่าธรรมเนียมต่างๆให้โดยอัตโนมัติได้ และค่าธรรมเนียมสามารถกำหนดได้ว่าอยู่ Base on อะไรเช่น Base on Invoice Amount หรือ Base on Advance Amount (ค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น Transaction Fee, Operation Fee, Collection Fee, Other Fee)
 • สามารถทำการ Refund ให้กับ Client ได้และสามารถทำการ Net Settlement ได้
  รองรับระบบการ Rebate ได้และ การ Pay Rebate ได้
 • สามารถตั้ง Advance % ให้กับลูกค้าแต่ละรายได้
 • รองรับระบบการขยาย Due ของแต่ละ Invoice ได้และคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม (Extend Due)
 • รองรับการทำงานที่มีระบบ Broker ได้จากการจ่ายค่า Commission ให้กับ Broker
 • รองรับอัตราดอกเบี้ยปีนระดับตามวงเงินได้ เช่น ถ้าใช้วงเงินตั้งแต่ 1-10,000,000 บาทให้ใช้อัตราดอกเบี้ยแบบ MRR +2 แต่ถ้าวงเงินตั้งแต่ 10,000,001-20,000,000 ล้าน ให้ใช้อัตาดอกเบี้ยแบบ MRR + 4 เป็นต้น
 • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบ FIX Rate หรือ Float Rate ตามแต่ละธนาคารได้
 • สามารถคำนวณหรือกำหนดค่าปรับได้หรือกำหนดอัตราค่าปรับได้
 • สามารถเชื่อมต่อระบบเข้ากับบัญชีแยกประเภทได้ (BackOffice)
 • สามาถมกำหนดสิทธ์การเข้าใช้งานระบบได้ตามแต่ละ User ว่ามี Authorized อย่างไร
 • ระบบสามารถทำงานผ่าน Web ได้ เช่น Client สามารถ Key Invoice ของตัวเองเข้ามาผ่านระบบ Internet ได้
 • ระบบรองรับการทำงานด้วยระบบ EDI ได้ เช่น ระบบสามารถ ดึงข้อมูล Invoice ของ Client จาก Tesco Lotus, Big C ได้
 • สามารถคำนวณและจ่ายค่า Commission ให้กับ Tesco Lotus หรือ Big C ได้
 • ระบบรองรับการบันทึก Debit Note หรือ Credit Note ในกรณีที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น
 • ระบบสามารถ Lock Invoice ที่เคยซื้อแล้วไม่ให้ซื้อซ้ำได้และสามารถกำหนด Invoice Limit ในการรับซื้อแต่ละ Customer และ Client ได้
 • รองรับค่าธรรมเนียมต่างๆเช่น Transaction Fee, Operation Fee, Collection Fee, การกำหนด Invoice Limit, การกำหนด Tenor, การกำหนดเงื่อนไข Retention (การเก็บเงินมัดจำ)
 • รองรับการจ่ายเงินให้กับ Client ด้วยระบบ Baht Net และระบบ e-Banking ได้
 • รองรับการรับชำระเงินจากลูกหนี้แบบ Partial ได้ (ตัดหนี้ตาม Invoice แบบไม่เต็มได้)
 • รองรับการทำงานแบบหลายสาขาได้
 • มีรายงานการรับรู้รายได้,รายงาน Invoice Outstanding, รายงาน Aging Report และรายงานอื่นๆ
 • มีระบบการอนุมัติคำขอให้เพิ่มวงเงินในกรณีที่การรับซื้อแต่ละครั้งเกินวงเงินคงเหลือที่ตั้งไว้
 • ระบบวงเงินสามารถกำหนดเป็นแบบ Revolving Credit ได้
 • ในกรณีที่ลูกหนี้ชำระเงินไม่ครบหรือไม่เต็มจำนวนระบบสามารถเอาเงินที่ Reserved ไว้มาตัดหนี้ได้
 • ในหนึ่งใบรับซื้อของ Client ระบบสามารถรับซื้อหลายลูกหนี้ได้พร้อมกันในหนึ่งใบรับซื้อได้
 • ในการจ่ายเงินให้กับ Client (Advance Payment) ระบบสามารถจ่ายเงินที่ Reserved ไว้รวมกับการรับซื้อครั้งนั้นๆได้
 • สามารถกำหนด Tenor ให้กับ Client แต่ละรายได้

ค่าเช่าระบบเริ่มต้น 100,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

Learn More
 
 
 

Credit Scoring Cloud

 
สำหรับธุรกิจการเงินจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเครื่องมือในการวิเคราะห์ Credit ด้วยเครื่องมือการวิเคราะห์เครดิตจาก APPBankAsia นี้ สามารถช่วยวิเคราะห์เครดิตของลูกค้าก่อนที่จะมาเป็นลูกค้า และ หลังจากที่เป็นลูกค้าแล้ว ที่สำคัญระบบของเรายังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลมาจาก NCB และ BOL ให้อัตโนมัติ เพื่อมาเป็นส่วน
หนึ่งในการวิเคราะห์เครดิต และ สามารถเชื่อมโยงแบบ Host to Host หรือ แบบ Batch ได้เลย 
 

คุณสมบัติเพิ่มเติมอื่นๆ

 • เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณหา Credit Scoring ของลูกค้าแต่ละราย ที่มาขอสินเชื่อ
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์เครดิตของลูกค้าแยกตามประเภทลูกค้าได้ ไม่จำกัดจำนวนเงื่อนไข
 • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเครดิตกับ NCB ได้ ทั้งแบบ Host to Host และ แบบ Batch และ สามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับ BOL ได้
 • สามารถกำหนดปัจจัยในการวิเคราะห์เครดิตโดยไม่จำกัดปัจจัย ได้ เช่น
  • ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ,สถานภาพ,อายุ)
  • ปัจจัยที่พักอาศัย (ภูมิลำเนา,ที่อยู่ปัจจุบัน,เขตพื้นที่,กรรมสิทธิ์,ระยะเวลาการอาศัย)
  • ปัจจัยการทำงาน (ตำแหน่ง,อายุงาน,ระดับรายได้,คะแนนองค์กร)
  • คะแนนองค์กร (รูปแบบองค์กร,ทุนจดทะเบียน,แนวโน้มอุตสาหกรรม,ระยะเวลาดำเนินการ,การจ่ายเงินเดือน)
  • ปัจจัยการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์,การติดต่อที่ทำงาน)
  • ปัจจัยความน่าเชื่อถือของข้อมูล (เอกสารทางการเงิน,การโทรตรวจสอบ)
  • สามารถกำหนด Grade ผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เครดิตได้
  • สามารถคำนวณหาคะแนนให้กับลูกค้าหลังจากที่เกิดสัญญาแล้วและลูกค้ามาขอสินเชื่อเพิ่มเติม (Credit Behavior)
  • สามารถพิมพ์รายงานการวิเคราะห์เครดิตออกมาได้
  • สามารถเก็บประวัติการวิเคราะห์เครดิตแต่ละครั้งได้
 • สามารถกำหนด Template ในการวิเคราะห์ลูกค้าแต่ละประเภทได้

 • สามารถวิเคราะห์เครดิตโดยใช้ข้อมูลจาก Big Data / Social Media มาประกอบรวมกันได้

 • สามารถกำหนด Formula ในคำนวณ Scoring ในแต่ละ Item ได้

 • และคุณสมบัติอื่นๆ อีกมากมาย

คิดค่าบริการ 10 บาท / การประเมิน 1 ครั้ง

 

 

 

Manufacturing Software

เป็นระะบบสำหรับธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตโดยเฉพาะ พัฒนาขึ้นมาโดยคนไทย 100% โดยมี Application ภายใต้ระบบ Manufacturing นี้กว่า 38 Applications ประกอบรวมกัน
 • Discrete Manufacturing : การผลิตที่เป็นชิ้นส่วนต่างๆ แล้วมีการประกอบกัน เช่นอุตสาหกรรมประเภท Automotive, Electronic, Plastic, Flexible Packagin

 • Process Manufacturing : การผลิตแบบต่อเนื่อง มีการไหลตามท่อ หรือ แท็งก์ เน้นเรื่อง QC, QA, Costing เช่น อุตสาหกรรมอาหาร, เครื่องดื่ม, เคมีภัณฑ์, ยา ฯลฯ

ค่าเช่าระบบเริ่มต้น 50,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

 • ไม่จำกัด โรงงาน

เอกสารเกี่ยวกับระบบ

Modules ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 
 
 

Accounting Software

 

Accounting Enterprise

ระบบบัญชีที่ครอบคลุมการทำงานในส่วนต่างๆ ของงานด้านบัญชี ที่ครบวงจรที่สุด ซึ่งระบบนี้สามารถใช้งานได้กับธุรกิจทั้งขนาดเล็ก, ขนาดกลาง,หรือขนาดใหญ่
เพื่อให้การปฎิบัติงานรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด และเพื่อรองรับองค์กรที่เข้าสู่ยุค Cloud

ค่าเช่าระบบ 20,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

เอกสารเกี่ยวกับระบบ

Modules ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 
 
 
 

Human Resources Management Software

 
 

เป็นระบบบริหารงานบุคคลและธุรการ ที่ครอบคลุมทุก Function งานของ HR มากที่สุด โดยมี Application ภายใต้ระบบ Human Resource นี้กว่า 39 Applications ประกอบรวมกัน

ค่าเช่าระบบ 15,000 บาท / เดือน

 • ไม่จำกัด User

 • ไม่จำกัด สาขา

เอกสารเกี่ยวกับระบบ

Modules ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด