Finance OS

Software สำหรับธุรกิจ Finance ขนาดกลาง และ เล็ก ทุกประเภท
Price 5,000฿

Tags: Finance OS

22 November 2022

View 891 View

Finance OS

 • เป็น Software ที่ทาง SOFTONEASIA พัฒนาขึ้น โดยพัฒนาต่อมาจาก Software Finance Master ที่เราให้บริการกับธนาคารในประเทศไทย โดยให้บริการในรูปแบบให้ลูกค้าเช่าใช้งาน เป็นรายเดือน โดยค่าเช่าเริ่มต้นเพียงเดือนละ 1,000 บาท โดย Software Pico Finance OS นี้ทำงานอยู่บน Cloud ผู้ใช้งาน ใช้งานผ่านระบบ Internet ไม่มีการติดตั้งโปรแกรมที่ลูกค้า ผู้ใช้งานไม่ต้องลงทุนซื้อ Server ไม่ต้องลงทุนซื้อ Computer ไม่ต้องลงทุนซื้อ License โปรแกรมต่างๆเพื่อใช้งาน ไม่ต้องลงทุนจ้างพนักงาน IT มาดูแลระบบ ซึ่งจะเป็นการลงทุนที่สูงมากและเมื่อลงทุนไปแล้วไม่รู้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ และ กว่าจะได้ใช้งานก็ใช้เวลาเป็นปี ซึ่งจะเสียโอกาสในการทำธุรกิจ ในยุคปัจจุบันจึงนิยมใช้งาน Software ต่างๆบนระบบ Cloud โดยผู้ใช้งานเพียงลงทะเบียนเข้าใช้งาน จ่ายค่าเช่า แล้วใช้งานได้เลย ไม่ต้องรอให้เสียเวลา

 • ดีกว่า - ฉลาดกว่า - รองรับทุกประเภทสินเชื่อกว่า - ใช้คนทำงานน้อยกว่า - ค่าเช่าถูกกว่า - ทุก Function , ทุกการคำนวณ , ทุกรายงาน , ทุกการเชื่อมต่อ, ทุกเงื่อนไขการทำงาน ถูกต้อง 100%

 • รองรับการกู้ยืมเงินด้วย Fiat Money และ เงินแบบ Crypto
 • รองรับการชำระเงินคืนด้วยเงิน Fiat Money และ เงินแบบ Crypto

 

 

ดู Video แนะนำระบบ

 

 

คุณสมบัติหลักของ Finance OS

 

ช่วยให้ธุรกิจเข้าสู่ยุค Digital โดยใช้เทคโนโลยี ทำงานแทนคนเป็นหลัก

 

 • ช่วยหากลุ่มเป้าหมายจาก Internet Big Data ด้วย Software MarTech จากเรา

 • ส่งโปรโมทให้บริการสินเชื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายทุกช่องทาง ด้วย Promote Bot ตลอด 24 ชม.ทุกวัน

 • คุยหรือตอบคำถามลูกค้าอัตโนมัติด้วย Chat Bot

 • ลูกค้าสมัครขอสินเชื่อทาง Online ได้ทุกช่องทาง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ หรือ Tablet

 • ประเมินลูกค้าที่ขอสินเชื่อด้วย Scoring Bot & Big Data

 • คำนวณวงเงินสินเชื่อให้อัตโนมัติด้วย Credit Bot

 • รองรับทุกประเภทสินเชื่ออยู่ใน Software ตัวเดียว ไม่ต้องซื้อเพิ่ม

 • ระบบแจ้งผล การขอสินเชื่อ ให้ลูกค้าทราบอัตโนมัติทาง SMS

 • แจ้งเตือนทุกกิจกรรมให้เจ้าของธุรกิจทราบ ทาง SMS & Email

 • ระบบรองรับการคิดดอกเบี้ยทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น Effective / Flat

 • รองรับทุกหลักประกันที่ใช้ขอกู้

 • ควบคุมการอนุมัติสัญญา ด้วยระบบ Workflow ป้องการการโกง

 • แจ้งเตือนลูกค้าทาง SMS อัตโนมัติเมื่อใกล้ถึงวันครบกำหนดชำระ

 • แจ้งเตือนลูกค้าทาง SMS อัตโนมัติเมื่อเลยกำหนดชำระ

 • ระบบลงบัญชีแยกประเภท ให้ทุกกิจกรรมด้วย Accounting Bot

 • มีระบบติดตามหนี้อัตโนมัติด้วย Follow up Bot

 • ลูกค้าชำระเงินกู้ผ่านทุกช่องทางได้ ไม่ว่าจะเป็น ตัดบัญชีโดยตรง หรือ Counter Service หรือ Counter Bank หรือ Mobile Banking

 • รองรับทุกรายงานที่ส่งกระทรวงการคลัง

 • ระบบมีเครื่องมือ Report Builder ผู้ใช้งานสามารถสร้าง Report เองได้ ไม่ต้องพึ่ง Programmer

 • มีระบบบัญชีหลังบ้านรองรับด้วย Accounting Cloud

 • ระบบทำงานบน Cloud อยู่บน Data Center ที่ดีที่สุดในโลก

 • ระบบมี RestFul API ให้ระบบอื่นๆเชื่อมต่อกับระบบนี้อัตโนมัติได้แบบ Real Time

 • และ อื่นๆอีกมากมาย ที่ไม่ได้กล่าวถึง

 

คุณสมบัติเพิ่มเติมของ Finance OS

 

ระบบข้อมูลผู้กู้

 

 • จัดการประวัติส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล บัตรประจำตัว เพศ วันเกิด สัญชาติ ระดับการศึกษา

 • จัดการข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/เบอร์มือถือ/อีเมล/ไลน์ไอดี

 • จัดการข้อมูลอาชีพ/สถานที่ทำงาน/รายได้/ตำแหน่ง/ลักษณะงาน/วันที่เริ่มงาน(อายุงาน)/วันที่รับรายได้ของแต่ละเดือน สถานะการทำงานเช่น ยังทำงาน ลาออก

 • จัดการสถานภาพทางครอบครัว จำนวนบุตร

 • จัดการข้อมูลบัญชีธนาคารสำหรับรับโอนเงิน และชำระค่างวด

 • จัดการข้อมูลบุคคลอ้างอิง ชื่อ เบอร์โทร ที่อยู่ ความสัมพันธ์

 • จัดการวิธีการจัดเอกสารส่ง การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ /การส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์

 • แนบไฟล์บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/สลิปเงินเดือน/สเตทเมนท์ธนาคาร

ระบบข้อมูลผู้ค้ำประกัน

 

 • จัดการประวัติส่วนตัว ชื่อ-นามสกุล บัตรประจำตัว เพศ วันเกิด สัญชาติ ระดับการศึกษา

 • จัดการข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน/ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน/เบอร์มือถือ/อีเมล/ไลน์ไอดี

 • จัดการข้อมูลอาชีพ/สถานที่ทำงาน/รายได้/ตำแหน่ง/ลักษณะงาน/วันที่เริ่มงาน(อายุงาน)/วันที่รับรายได้ของเดือน (มากกว่า 1 รอบต่อเดือน)

 • แนบไฟล์บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/สลิปเงินเดือน/สเตทเมนท์ธนาคาร

ระบบข้อมูลหลักประกัน

 

 • จัดการข้อมูลหลักประกันทางธุรกิจ เช่น บัญชีเงินฝาก/เล่มทะเบียนรถ

 • จัดการข้อมูลทรัพย์สินอื่นที่นำมาไว้เป็นหลักประกัน

ระบบข้อมูลบริษัทผู้กู้

 

 • จัดการข้อมูล ชื่อบริษัท ที่อยู่ ประเภทธุรกิจ เบอร์ติดต่อ

 • จัดการข้อมูล ความมั่งคงของบริษัท เช่น มั่นคง ไม่มั่งคง

 • แนบไฟล์ งบการเงินของบริษัทนั้นๆ

 

ระบบคำขอสินเชื่อ

 

 • ตรวจสอบข้อมูลของผู้กู้ ว่าเคยกู้แล้วหรือไม่ ถ้ามีให้ดึงข้อมูลจากระบบมาใช้งาน ถ้าไม่มีให้เพิ่มข้อมูลของผู้กู้ใหม่

 • บันทึกข้อมูล วันที่ขอกู้ วัตถุประสงค์ในการกู้ จำนวนเงินที่ขอกู้ระยะเวลาผ่อนชำระ ความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือน สถานะคำขอ เช่น กู้ครั้งแรก กู้เพิ่มวงเงิน เป้นต้น

 • บันทึกหลักประกันที่ใช้ยื่นกู้ เช่น บุคคลค้ำประกัน สมุดบัญชีธนาคาร หลักทรัพย์อื่นๆเป็นต้น

ระบบพิจารณาสินเชื่อ

 

 • ตรวจสอบโปรแกรมขอกู้ (Credit Scoring) ว่าตรงกับเงื่อนไขหรือไม่ ถ้าไม่ตรงให้ Reject คำขอกู้นั้นๆ

 • แสดงสัญญาที่เคยกู้ / สัญญาที่เคยค้ำประกัน

 • บันทึกผลการตรวจสอบสเตทเมนท์ผู้กู้

 • บันทึกข้อมูลบัตรเอทีเอ็ม/สมุดบัญชีของผู้กู้ อยู่กับตัวเอง หรือเจ้าหนี้นอกระบบ

 • คำนวณความสามารถในการผ่อนชำระ/เดือน

 • ประเมินวงเงินเครดิต(กู้ใหม่)/ตรวจสอบปรับเปลี่ยนวงเงินเครดิต(กู้เพิ่ม)

 • บันทึกความเห็นฝ่ายพิจารณาสินเชื่อ

 • บันทึกวงเงินที่เห็นควรอนุมัติ และ ระยะเวลาผ่อนชำระและค่างวด นำเสนอผู้อนุมัติ เพื่ออนุมัติขอสินเชื่อนั้นๆ

ระบบสัญญา

 

 • สร้างสัญญากู้/สัญญาค้ำประกัน สัญญาหลักประกัน จากคำขอที่อนุมัติ

 • กำหนดวันที่โอนเงิน/วันที่เริ่มชำระครั้งแรก/ค่างวดสามารถกำหนดเองได้ หรือปรับเปลี่ยนได้

 • สร้างใบอนุมัติ และแผนการชำระเงิน

 • ระบบการแก้ไขสัญญา/ปิดสัญญา/ตัดหนี้สูญ

 • สามารถปรับเปลี่ยนแผนการชำระได้ เช่นเปลี่ยนวันตัดรอบ เป็นต้น

ระบบสร้างใบแจ้งหนี้ และรับชำระเงิน

 

 • ระบบชำระเงินตามปกติ ชำระทีละรายการ จากการโอนเงิน หรือ ชำระเป็นเงินสด

 • ระบบชำระอัตโนมัติจากไฟล์หักบัญชีธนาคาร หรือ ไฟล์ EXCEL

 • กรณีผู้กู้มีมากกว่า 1 สัญญา จะต้องชำระดังนี้

 • ตัดค่าทวงถาม (ถ้ามี) ได้ไม่เกิน 80 บาท/ราย/เดือน(กรณีชำระล่าช้าเกิน 7 )

 • ตัดดอกเบี้ยของทุกสัญญาก่อน

 • ตัดเงินของสัญญาที่ดอกเบี้ยสูงก่อน

 • ระบบออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ (ลูกค้า 1 คน อาจมีมากกว่า 1 สัญญา สามารถแจ้งหนี้และแสดงการรับชำระในเอกสารใบเดียวกันได้เลยทุกสัญญา)

 • ระบบแจ้งหนี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Statement / E-Receipt) เช่นอีเมล ไลน์ SMS

 • ลิงค์สำหรับดาวน์โหลดใบเสร็จ/ใบแจ้งหนี้

ระบบติดตามหนี้

 

 • บันทึกข้อมูลผลการติดตามหนี้ในแต่ละครั้ง

 • สามารถดูข้อมูลการค้างชำระตามระยะเวลาได้ เช่น เกิน 7 วัน , เกิน 1 เดือน , เกิน 2 เดือน ,เกิน 3 เดือน , เกิน 4 เดือน , เกิน 5 เดือน เป็นต้น

 • พิมพ์หนังสือแจ้งเตือนการชำระ (ค้างำระเกิน 7 วัน) ทั้งผู้กู้ และ ผู้ค้ำ

ระบบรายงาน

 

 • รายงานประจำเดือน สศค. (สามารถดูย้อนหลังตามเดือนที่ต้องการได้)

 • รายงานการรับชำระ (ตามช่วงเวลา)

 • รายงานการโอนเงิน (ตามช่วงเวลา)

 • รายงานภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภ.ธ.40)

 • รายงานภาษีอากรแสตมป์ (อ.ส.4ข)

 • รายงานสินเชื่อรายใหม่ (ตามช่วงเวลา)

 • รายงานสรุปลูกหนี้คงเหลือ ณ สิ้นเดือนที่ต้องการได้

 • รายงานการตัดหนี้สูญ (ตามช่วงเวลา)

 • รายงานดอกเบี้ย/ดอกเบี้ยค้างรับ/ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า (ตามช่วงเวลา)

 • รายการการปิดบัญชี

ระบบการตลาด หากลุ่มเป้าหมาย-โปรโมชั่น

 

 • จัดการหากลุ่มเป้าหมาย เช่นอาชีพ เงินเดือน เพศ จังหวัด อายุ ที่ทำงาน

 • หาจากข้อมูล BIG DATA โดยใช้ BOT ในการค้นหา

 • ส่งโปรโมทไปยังกลุ่มเป้าหมาย ด้วยช่องทาง SMS MMS LINE FACEBOOK และอื่นๆ

 • ไม่มีค่าใช้จ่ายในการส่งโปรโมท SMS

ระบบคัดกรองลูกค้า (Credit Scoring)

 

 • ใช้ Bot & Big Dataในการประมวลผล

 • ใช้เทคโนโลยีแปลงคำขอกู้ จากข้อมูลที่ลูกค้ากรอกใบยื่นขอกู้ แปลงผลลัพธ์เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ง่ายต่อการพิจารณา

 • สามารถปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินด้วยตัวเอง

 • เป็นระบบที่ใช้ในการคำนวณหา Credit Scoring ของลูกค้าแต่ละราย ที่มาขอสินเชื่อ
  • สามารถกำหนดเงื่อนไขการวิเคราะห์เครดิตของลูกค้าแยกตามประเภทลูกค้าได้
  • สามารถเชื่อมต่อข้อมูลเครดิตกับ NCB ได้ ทั้งแบบ Host to Host และ แบบ Batch
  • สามารถกำหนดปัจจัยในการวิเคราะห์เครดิตโดยไม่จำกัดปัจจัย ได้ เช่น

  • ปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ,สถานภาพ,อายุ)
   • ปัจจัยที่พักอาศัย (ภูมิลำเนา,ที่อยู่ปัจจุบัน,เขตพื้นที่,กรรมสิทธิ์,ระยะเวลาการอาศัย)
   • ปัจจัยการทำงาน (ตำแหน่ง,อายุงาน,ระดับรายได้,คะแนนองค์กร)
   • คะแนนองค์กร (รูปแบบองค์กร,ทุนจดทะเบียน,แนวโน้มอุตสาหกรรม,ระยะเวลาดำเนินการ,การจ่ายเงินเดือน)
   • ปัจจัยการติดต่อ (เบอร์โทรศัพท์,การติดต่อที่ทำงาน)
   • ปัจจัยความน่าเชื่อถือของข้อมูล (เอกสารทางการเงิน,การโทรตรวจสอบ)
   • อื่นๆ

 • สามารถคำนวณหาคะแนนให้กับลูกค้าหลังจากที่เกิดสัญญาแล้วและลูกค้ามาขอสินเชื่อเพิ่มเติม (Credit Behavior)
  • สามารถพิมพ์รายงานการวิเคราะห์เครดิตออกมาได้
  • สามารถเก็บประวัติการวิเคราะห์เครดิตแต่ละครั้งได้

ระบบการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมของลูกค้า มายังระบบ Finance OS (Data Migration)

 

 • เราทำการย้ายข้อมูลจากระบบเดิมที่ลูกค้าใช้งาน มายังระบบ Finance OS อัตโนมัติด้วยเครื่องมือของเรา Data Migration Cloud โดยที่ผู้ใช้งานไม่ต้องคีย์ข้อมูลใหม่ โอนข้อมูลเสร็จใช้งานต่อได้เลย เราทำให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

 

 

ขั้นตอนการใช้บริการ 

 

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการ

ลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น เพื่อจะได้ มียูสเซอร์ และ รหัสประจำตัว สำหรับเข้าใช้งาน

 

 

 

เติมเงินเพื่อใช้บริการ

 เติมเงินเพื่อใช้บริการ ชำระเงินค่าบริการ และ แจ้งชำระเงิน เติมเงินครั้งแรก 10,000 บาท

 

 

 

  

เข้าใช้งานระบบ

เข้าใช้งานระบบ ในการเข้าใช้งานครั้งแรก จะต้อง Subscribe Application FINB ก่อน