Custom Audience Services

บริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และมี Value สูง เพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโปรโมททาง Line Ads Platform (LAP) , Facebook Ads, Google Ads โดยเฉพาะ โดยเมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อ และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้ท่านในรูปแบบที่ Hash (เข้ารหัส) ด้วย Algorithm SHA-256 โดยผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อจะได้รับข้อมูลทาง SMS/Email โดยเราจะส่งเป็น Link ให้ท่านได้ Download แล้วนำ File ที่เราส่งให้ Upload ขึ้น Line Ads Platform (LAP), Facebook Ads, Google Ads เพื่อไปโปรโมทได้เลย
Price 0.25฿

20 November 2022

View 1970 View

Custom Audience Services

 

 

ตัวช่วยเด็ด ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สำหรับใช้ในการขาย อสังหาฯ ขายสินค้า ขายบริการต่างๆ หาสมาชิก หาลูกค้า หรือส่งโปรโมชั่น ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

 

 

 

 

ทุกคนสามารถใช้เครื่องมือในการขาย การตลาด ได้เหมือนกัน แต่สิ่งที่เกือบทุกคนไม่มีคือ กลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อจริงๆ หากคุณไม่มีกลุ่มเป้าหมาย ที่ตรงกับสินค้า หรือบริการของคุณแล้ว และไม่มีศักยภาพที่จะซื้อได้ การส่งโปรโมทของคุณก็เหมือนกับ เผาเงินทิ้งไปทุกๆวัน

 ***

หากเรามีกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อจริงๆ ตรงกับสินค้าหรือบริการของคุณจริงๆแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องใช้เงินโฆษณาเยอะเลย บริการ Custom Audience Services ของเราจึงมาตอบโจทย์ข้อนี้ให้กับคุณ

 

 

 

Custom Audience Services คืออะไร?

 

 

 • Custom Audeince Service บริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อ และมี Value สูง เพื่อใช้เป็นกลุ่มเป้าหมายในการโปรโมททาง Line Ads Platform (LAP), Facebook Ads, Google Ads โดยเฉพาะ ทำให้คุณสามารถส่งโปรโมทถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตรงเป้า ตรงกลุ่ม จริงๆ และที่สำคัญเป็นคนจริงๆ ไม่มีที่เป็นพวก Robot/Bot/Avatar อย่างแน่นอน

 

 • โดยเมื่อผู้ใช้บริการสั่งซื้อ และ ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้ท่านในรูปแบบที่ Hash (เข้ารหัส) ด้วย Algorithm SHA-256 โดยผู้ใช้บริการที่สั่งซื้อจะได้รับข้อมูลทาง SMS/Email โดยเราจะส่งเป็น Link ให้ท่านได้ Download แล้วนำ File ที่เราส่งให้ Upload ขึ้น Line Ads Platform (LAP), Facebook Ads, Google Ads เพื่อไปโปรโมทได้เลย

 

 • เป็นบริการที่ถูกต้องตามกฎหมาย PDPA ที่พึ่งประกาศใช้ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โดยบริการนี้ ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลใดๆของกลุ่มเป้าหมาย เลย ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทร อีเมล์ และ ข้อมูล Sensitive อื่นๆ จะไม่มีการเปิดเผย แต่จะอยู่ในรูปแบบ Hash หรือ ที่เข้ารหัสด้วย Algorithm SHA-256 โดยไม่สามารถ Decrypted หรือ ถอดรหัสได้

 

 • ตัวอย่างข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ถูกเข้ารหัสข้อมูลด้วย Hash Algorithm SHA-256 ดังนั้นผู้ใช้บริการ ไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการ โทรหา หรือ ส่ง Email หรือ ส่ง SMS หาได้ และ ผู้ใช้บริการจะไม่ทราบว่าเป็นใคร เนื่องจากข้อมูลถูกเข้ารหัสแล้ว แต่ข้อมูลดังกล่าว เมื่อถูก Upload เข้า Line Ads Platform (LAP), Facebook Ads, Google Ads แล้ว Platform เหล่านั้นจะสามารถรู้ได้ว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นใคร 

 

 

 

Custom Audience ของเรามาจากไหน?

 

เราใช้ Robot มากกว่า 1,000 ตัว ทำงานอยู่บน Server Farm ของเรา ทำงานตลอด 24 ชม.ทุกวัน เพื่อไปเก็บข้อมูลทุกเว็บในประเทศไทย

 

 

 

 

 

ก่อนที่จะได้ Custom Audience มา ระบบ Big Data จะทำงาน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 

1.Dig BOT : ส่วนนี้ทำหน้าที่เป็น Engine ทำงานอัตโนมัติ เราใช้ BOT กว่า 10,000 ตัว ทำงานทุกวัน ตลอด 24 ชม.ไม่มีวันหยุด เพื่อไปเก็บข้อมูลจากที่ต่างๆในระบบ Internet ทุกวัน เช่นจาก ทุก Web ในประเทศไทย, Directory ต่างๆในประเทศไทย, Social Media, Web board, Board, Message, Magazine, Paper, Post, News, Contact , Book, Video, Image, TV, IoT และ อื่นๆ อีกมากมาย และ นำข้อมูล (Data Source) ดังกล่าวเข้าไปยังฐานข้อมูล Big Data Database และ ทำการ Transform ข้อมูล Big Data ดังกล่าว และนำไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูล Big Data Database เพื่อใช้ในการทำการตลาดต่อผ่านช่องทางต่างๆต่อไป

 

2.Spotlight BOT : ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูล เช่น ชือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และอื่นๆ และทำการแปลงข้อมูล/Transform ข้อมูลต่างๆไปเก็บใน Big Data Database รวมถึงจัดหมวดหมู่เพื่อพร้อมนำไปใช้งานภายใต้บริการ Data as a Service

 

3.Big Data Database : ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการทำงานของ Spotlight Bot เช่น ข้อมูล Line ID Database, Address Database, Corporate Database, Email Database, Mobile Database, Telephone Database, Fax Database เพื่อนำไปใช้งานเป้นข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย ในการโปรโมทผ่านช่องทางต่างๆ

 

 

ทำไมต้องใช้ข้อมูล Custom Audience จากเรา 

 

 • ระบบ AI ของเราได้ประเมิน Value และ Match กับสินค้า และบริการนั้น ว่ามัศักยภาพที่ซื้อหรือใช้บริการได้ ทำให้การโปรโมทมีประสิทธิภาพมากที่สุด ได้ผลมากที่สุด ใช้งบประมาณน้อยที่สุด ทำให้คุ้มค่ามากที่สุด หากใช้กลุ่มเป้าหมายที่มีอยู่ในแต่ละ Platform ข้อมูลจะมีจำนวนเยอะเกินไป กลุ่มเป้าหมายกว้างไป ทำให้ต้องเสียเงินค่าโฆษณาเยอะมากเกินไป

 

 

ตัวอย่างกลุ่มเป้าหมายที่เป็น Custom Audience ของเรา

 

 • I001 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : นักลงทุนที่เป็นคนไทย

 • I002 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : นักลงทุนที่เป็นคนจีน ที่ทำธุรกิจในไทย

 • I003 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : นักลงทุนที่เป็นคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย คนจีน ที่ทำธุรกิจในไทย

 • I004 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 10 ล้านขึ้นไป

 • I005 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 50 ล้านขึ้นไป

 • I006 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 100 ล้านขึ้นไป

 • I007 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 200 ล้านขึ้นไป

 • I008 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 500 ล้านขึ้นไป

 • I009 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 1000 ล้านขึ้นไป

 • I010 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 2000 ล้านขึ้นไป

 • I011 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 3000 ล้านขึ้นไป

 • I012 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ มีทรัพย์สิน มากกว่า 5000 ล้านขึ้นไป

 • S001 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 1 เดือน

 • S002 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 2 เดือน

 • S003 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 3 เดือน

 • D001 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังเริ่มมองหาสินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับสินค้าที่ขาย

 • D002 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังมองหา สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้าของคุณ

 • D003 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังเดินดูสินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ

 • D004 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังสอบถามเพื่อเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ สินค้า หรือ บริการ

 • D005 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลัง Check ราคา สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า

 • D006 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ใช้บริการ สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ

 • D007 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังมองหาทางเลือกใหม่ ลอง Brand ใหม่

 • D008 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม,เจ้าของร้าน, SME, Startup

 • D009 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : เจ้าของกิจการ , ผู้ประกอบการ , เจ้าของธุรกิจ

 • D010 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : วิศวกร ,IT, สถาปนิก และ อาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพอิสระ

 • D011 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : แพทย์ , ทันตแพทย์, พยาบาล และ ที่เกี่ยวข้อง

 • D012 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : ระดับผู้บริหาร ทุกบริษัทในไทย

 • D013 กลุ่มเป้าหมายที่จบการศึกษา : ปริญญาเอก / ปริญญาโท / ปริญญาตรี / ปวส / ปวช / กำลังศึกษาอยู่ แยกตามสาข

 • D014 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทประกัน

 • D015 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : รัฐวิสาหกิจ

 • D016 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

 • D017 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ อยู่ในกลุ่ม SET50

 • D018 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ อยู่ในกลุ่ม SET100

 • D019 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทสื่อสาร ทั้งหมด

 • D020 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : สายการบินต่างๆ

 • D021 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทพลังงาน ขนาดใหญ่

 • D022 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานระดับ : ระดับผู้จัดการขึ้นไป , ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป

 • D023 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ธนาคาร ทั้งหมดในไทย

 • D024 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : เป็นพนักงาน อยู่ในบริษัทต่างๆในไทย เช่น Super Store, โรงงานต่างๆ

 • D025 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในโรงงาน ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามจังหวัด , ตามนิคมอุตสาหกรรม , ตามประเภทอุต

 • D026 กลุ่มเป้าหมายทีทำงาน : อยู่ในบริษัทที่ เป็นธุรกิจดาวเด่น ของปี 2022

 • D027 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : อยู่ในบริษัทที่ เป็นธุรกิจดาวล่วง ของปี 2022

 • D028 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : เกี่ยวกับจัดซื้อ ทุกบริษัทในประเทศไทย

 • D029 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ใช้บริการ สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ

 • D030 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในฝ่ายผลิต ทั้งหมดของทุกโรงงานในไทย

 • D031 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในฝ่ายอื่นๆ ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทย เช่น ฝ่าย IT, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอ

 • D032 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : เป็นเจ้าของร้านค้า Offline , เจ้าของร้านค้า Online

 • D033 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ทั้งหมดเช่น ผู้รับเหมา, ผู้ขาย

 • D034 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในบริษัท Finance Leasing / Lending / Factoring / จำนำ / ขายฝาก / สหกรณ์ ทั้ง

 • D035 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ลงทุน : ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน ตลาดทุน

 • D036 กลุ่มเป้าหมาย : คนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ / Automotive ทั้งหมด

 • D037 กลุ่มเป้าหมาย : นักลงทุน อื่นๆ เช่น Startup , Crowd funding , Lending

 • D038 กลุ่มเป้าหมาย : นักลงทุน Crypto

 • D039 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำเกี่ยวกับ Fanchise

 • D040 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ และ แบ่งตามประมาณรายได้ต่อเดือน แยกตามพื้นที่

 • D041 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ ที่เริ่มทำงานได้ 1-5 ปี ที่กำลังมองหารถ คันแรก

 • D042 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ ที่มีที่อยู่อาศัยแล้ว แต่อยู่นอกเมือง ที่กำลังมองหารถ เ

 • D043 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 50 อันดับแรกของไทย ในปี 2020,2021

 • D044 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 100 อันดับแรกของไทย ในปี 2020,2021

 • D045 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 500 อันดับแรกของไทย ในปี 2020,2021

 • D046 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 1,000 อันดับแรกของไทย ในปี 2020,2021

 • D047 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย ที่เป็นคนจีน

 • D048 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย ที่เป็นคนญี่ปุ่น

 • D049 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย ที่เป็นคนตะวันตก

 • D050 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ ทำงานในไทย จากประเทศ พม่า, เขมร, ลาว

 • D051 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีรถยนต์ แยกตามประเภทรถยนต์ , แยกตามยี่ห้อรถยนต์ , แยกตามรุ่นรถยนต์

 • D052 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีบ้าน , มีคอนโด

 • D053 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนโสด

 • D054 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว

 • D055 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน ประถม

 • D056 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน มัธยม

 • D057 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน ประถม + มัธยม และ มีเรียนพิเศษ ตามสถาบันต่

 • D058 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นแม่บ้าน

 • D059 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นแม่บ้าน ที่มีทักษะขั้นสูงในการทำงาน เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ Computer, Internet, ขายของ Online

 • D060 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนชื่นชอบ สินค้า หรือ บริการต่างๆ สามารถระบุได้

 • D061 กลุ่มเป้าหมายที่ : ชอบท่องเที่ยวในประเทศ

 • D062 กลุ่มเป้าหมายที่ : ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ

 • D063 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานเกี่ยวกับโรงแรม, Resort, ท่องเที่ยว, Tour

 • D064 .กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นอาจาร์ย/ครู สอน / Tutor

 • D065 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานเกี่ยวร้านอาหาร / ทำอาหาร

 • D066 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นนักศึกษา ตามมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย แยกตามจังหวัด และ ตามสถาบัน

 • D067 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นนักเรียน ที่เรียนพิเศษ ตามสถาบัน ต่างๆ

 • D068 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตร , ฟาร์ม , Organic , ข้าว , ผัก , เลี้ยงสัตว์ , ประมง

 • D069 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำธุรกิจ/หรือทำงาน เกี่ยวกับการทำเกษตร / Farm ยุคใหม่

 • D070 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นช่าง แยกตามประเภทของช่าง

 • D071 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานด้านการขาย

 • D072 กลุ่มเป้าหมายที : ทำงานด้านการตลาด

 • D073 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นผู้สูงอายุ (Ageing) ที่เคยทำงานมาก่อน และ เกษียณแล้ว

 • D074 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัท ที่เป็นธุรกิจดาวเด่น ปี 2019, 2020

 • D075 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท

 • D076 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท

 • D077 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,001-100,000 บาท

 • D078 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 100,001-150,000 บาท

 • D079 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 150,001-200,000 บาท

 • D080 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 200,001-250,000 บาท

 • D081 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 250,001-300,000 บาท

 • D082 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 300,001-500,000 บาท

 • D083 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 500,001-1,000,000 บาท

 • D084 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน มากกว่า 1,000,000 บาท

 • D085 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทีทำธุรกิจขายตรง หรือ ทำขายตรง เป็นหลัก

 • D086 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทีทำธุรกิจขายตรง หรือ ทำขายตรง เป็นอาชีพเสริม

 • D087 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทีทำขายประกัน เป็นอาชีพเสริม

 • D088 กลุ่มเป้าหมานที่ : ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง

 • D089 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านโชห่วย

 • D090 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศขายบ้าน , ขายTownhouse , ขายคอนโด , ขายที่ดิน , ขายอาคารพาณิชย์

 • D091 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศหาผู้เช่า บ้าน , คอนโด , ที่พัก , อาคารพาณิชย์

 • D092 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศขายรถ

 • D093 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศขายสินค้า หรือ บริการ

 • D094 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นบริษัทเปิดใหม่ประจำเดือน

 • D095 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นบริษัทเปิดมาได้ไม่เกิน 1 ปี , ไม่เกิน 2 ปี , ไม่เกิน 3 ปี , ไม่เกิน 4 , ไม่เก

 • D096 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ / Bakery

 • D097 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านกาแฟ / Coffee

 • D098 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านนวด / สปา / Massage / Spa

 • D099 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านเสริมความงาม

 • D100 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบนวด / ทำสปา

 • D101 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบออกกลังกาย

 • D102 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบเลี้ยงสุนัข

 • D103 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบเลี้ยงแมว

 • D104 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านอาหาร

 • D105 กลุ่มเป้าหมายที่ : ร้านขายอุปกรณ์ IT/Mobile/Gadget

 • D106 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ สำหรับผู้หญิง

 • D107 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ สำหรับผู้ชาย

 • D108 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านเสริมสวย เสริมความงาม

 • D109 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI

 • D110 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในระดับ Management ขึ้นไป

 • D111 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัท MAI ยอดเยี่ยมแห่งปี 2020,2021

 • D112 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ใน 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020,2021

 • D113 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ใน 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2020,2021 ในระดับ Management ขึ้นไป

 • D114 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัท Top 50 in Net Profit Margin ประจำปี 2021

 • D115 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานในรัฐวิสาหกิจของไทย

 • D116 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานในรัฐวิสาหกิจของไทย ในระดับหัวหน้าหน่วย / Manager ขึ้นไป

 • S117 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 1 ปี

 • S118 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 2 ปี

 • S119 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 3 ปี

 • S120 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 4 ปี

 • S121 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 5 ปี

 • S122 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 6 ปี

 • S123 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 7 ปี

 • S124 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 8 ปี

 • S125 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 9 ปี

 • S126 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน 10 ปี

 • S127 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน มากกว่า 10 ปี

 • S128 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่มีอายุการทำงาน มากกว่า 20 ปี

 • S129 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขับรถ Benz

 • S130 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขับรถ Volvo

 • S131 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขับรถ BMW

 • S132 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขับรถ Audi

 • S133 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขับรถ Super Car

 • S134 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขับรถ ที่ผลิตโดย ญี่ปุ่น

 • S135 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขับรถ ที่ผลิตโดย จีน

 • S136 กลุ่มเป้าหมายที่ : ยังไม่เคยกู้เงิน 

 • S137 กลุ่มเป้าหมายที่ : ยังไม่มีบัตรเครดิต

 • S138 กลุ่มเป้าหมายที่ : ยังไมเคยทำประกันชีวิต

 • S139 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ปัจจุบัน เช่าคอนโดอยู่ ที่ค่าเช่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

 • S140 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ปัจจุบัน เช่าบ้านอยู่ ที่ค่าเช่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป

 • S141 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบ Trade Cypto Currency

 • S142 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลังหาซื้อบ้าน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S143 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลังหาซื้อคอนโด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S144 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลังหาซื้อที่ดิน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S145 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลังหาซื้อทาวน์เฮ้าส์ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S146 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลัง ขายบ้าน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S147 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลัง ขายคอนโด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S148 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลัง ขายที่ดิน ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S149 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่กำลัง ขายทาวน์เฮ้าส์ ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • S150 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นนักลงทุน ซื้ออสังหาฯ เพื่อขายต่อ เก็งกำไร ที่เป็นคนไทย

 • S151 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นนักลงทุน ซื้ออสังหาฯ เพื่อขายต่อ เก็งกำไร ที่เป็นคนจีน

 • S152 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นนักลงทุน ซื้ออสังหาฯ เพื่อขายต่อ เก็งกำไร ที่เป็นคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนจีน

 • S153 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นกลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ สปป.ลาว

 • S154 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นกลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ พม่า

 • S155 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นกลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ เวียดนาม

 • S156 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นกลุ่ม VIP ที่มีศักยภาพซื้ออสังหาฯ ตั้งแต่ราคา 10 ล้านขึ้นไป ที่มาจากประเทศ กัมพูชา

 • S157 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นนายหน้า ขายอสังหาฯ ทุกคนในประเทศไทย

 • S158 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นนายหน้า ขายประกัน ทุกคนในประเทศไทย

 • S159 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นนายทุน ที่รับจำนอง ขายฝาก อสังหาฯทุกประเภท ทุกคน ในประเทศไทย

 
 

สนใจบริการนี้

 

เมื่อท่านสั่งซื้อ และ ชำระค่าบริการแล้ว ระบบจะใช้เวลา 12-24 ชม. ในการประมวลผล เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายให้ท่าน โดยท่านจะได้รับ SMS ที่เป็น Link File เพื่อให้ท่านได้ Download File

 

ค่าบริการ Custom Audience

 

ราคา 0.25 บาท / คน (Audience)

 

 

ราคา 12,500 บาท 

ได้รับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50,000 คน (Audience)

 

สั่งซื้อบริการ Package A

 

 

ชำระค่าบริการ 12,500 บาท

 

สามารถชำระค่าบริการด้วย บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / PromptPay

 

ชำระค่าบริการ Package A

 

แจ้งชำระค่าบริการ Package A

 

 

 

ราคา 22,000 บาท 

ได้รับข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 100,000 คน (Audience)

 

สั่งซื้อบริการ Package B

 

 

ชำระค่าบริการ 22,000 บาท

 

สามารถชำระค่าบริการด้วย บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / PromptPay

 

ชำระค่าบริการ Package B

 

 

 

 
 

แจ้งชำระค่าบริการ

 
 
 
 

หรือ ติดต่อเราทาง Line

แล้วแจ้ง Package ที่ต้องการ และ แจ้งรหัสกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ โดยสามารถเลือกได้หลายกลุ่มเป้าหมายได้

 

 

 คลิก Add Friend เพื่อเข้า Line Official ของเรา เพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกเพิ่มเพื่อนที่ Link นี้ https://lin.ee/sXHBjbr

 

 

 

 

ขั้นตอน การนำข้อมูล Custom Audience ไปใช้งานทาง Line Ads Platform (LAP)

 

1.Login with LINE account

 

2.Click Account ที่ใช้ในการโปรโมท

 

3.Click Audience เพื่อ Upload File

 

4.Click Upload phone numbers

 

5.Click Hashed data และ Upload file ที่ได้จากเราไป

 

 

ขั้นตอน การนำข้อมูล Custom Audience ไปใช้งานทาง Google Search, Google Display Network, Youtube, Google Map

 

 

1.Login เข้า Google Ads Manager แล้วคลิกที่เมนู Audience manager

 

 

2.คลิกเครื่องหมาย + หรือ Remarketing List

 

 

3.คลิก เมนู Customer list

 

 

4.Upload Custom Audience ที่ได้รับจากทาง SOFTONEASIA / S1 เท่านี้ท่านก็จะได้ Custom Audience สำหรับใช้ส่งโปรโมทแล้ว ไปยังช่องทาง Google Search, Google Display Network, Youtube, Gmail, Local, Discovery

 

 

 

 

 

ขั้นตอน การนำข้อมูล Custom Audience ไปใช้งานทาง Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger

 

1. Click “Create Audience” then choose “Custom Audience”

 

 

2. Click “Customer File”

 

 

3. Click “Choose a file or copy and paste data”

 

 

4. Click “Upload File” and Click "Next" until finished

 

 

 

 

 

 

ติดต่อเรา

Scan QR Code ด้านล่าง เพื่อเพิ่มเพื่อน และ เข้า Line Official ของเรา

 

หรือคลิก Link ด้านล่าง เพื่อเพิ่มเพื่อน และ เข้า Line Official ของเรา

https://lin.ee/sXHBjbr