ผู้พัฒนา และ ให้ลูกค้าทั่วโลกเช่าใช้ Software ทางด้านธุรกิจบนระบบ Cloud ในรูปแบบ Software as a Service (SaaS) เรามี Application มากกว่า 500+ Applications มากที่สุดในไทย และ,ครอบคลุมทุกธุรกิจ, ทุกขนาดของธุรกิจ, Native แต่ละธุรกิจ โดยใช้ Technology AI Bot & Big Data & Blockchain ทำงานแทนคนเป็นหลัก โดยให้บริการในประเทศไทย และ ให้บริการทั่วโลก About us : www.appbankasia.com
ในยุคนี้ ธุรกิจต่างๆ หรือ บุคคลทั่วไป จำเป็นต้องมีรายได้มาจากหลายช่องทาง อย่ามีรายได้มาจากช่องทางเดียว เมื่อมีวิกฤตไม่มีใครช่วยได้นอกจากตัวเราเอง เริ่มสร้างรายได้จากหลายช่องทาง ณ ตอนนี้ แล้วจะรอดในภาวะโรคระบาด Covid-19 นี้ เพราะไม่รู้ว่า Covid-19 จะจบเมื่อไหร่ แต่ที่แนๆคือ เมื่อ Covid-19 จบ โลกเราก็จะเปลี่ยนไป รูปแบบการทำธุรกิจ จะเปลี่ยนโฉมทุกอย่าง คุณพร้อมหรือยัง!
รับสมัคร ตัวแทนจำหน่าย / ตัวแทนขาย / ผู้แนะนำ เพื่อขาย Software/App ทางด้านธุรกิจบน Cloud กว่า 500 Apps ให้กับเรา และ ขายบริการอื่นๆของเรา โดยสามารถขายได้ทั่วโลก โดยได้ส่วนแบ่งค่าเช่า / เดือนสูงสุดถึง 55% / เดือน ได้รับทุกเดือน หรือ หากทำในนามบุคคลสามารถทำรายได้สูงสุดถึง 200,000 บาท/เดือน ได้รับทุกเดือน สำหรับในรูปนิติบุคคล สามารถทำรายได้เฉลี่ยถึง 5 ล้านบาท/เดือน ได้รับทุกเดือน แบบ Passive Income เป็นมรดกถึงลูก หลาน ได้เลย

รับสมัครเป็น Business Partner/ตัวแทนจำหน่าย

เป็นตัวแทนจำหน่าย อบรมใช้งานให้ลูกค้า ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา ได้ส่วนแบ่งค่าเช่าสูงสุด 55% จนกว่าลูกค้าไม่เช่าต่อ

รูปแบบ - Partner/เป็นตัวแทนจำหน่าย

 • ทำหน้าที่นำเสนอ/ขาย Applications ต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมาเช่า Applications ผ่านช่องทางต่างๆ
 • โดยผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องทำการขายด้วยตัวเอง ใช้งบประมาณของตัวเองในการทำการตลาดและขาย
 • ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย สามารถศึกษาแต่ละ Applications จาก Video Training ได้
 • ผู้เป็นตัวแทนจำหน่าย จะได้รับการอบรมการใช้งานแต่ละ Applications ก่อนที่จะดำเนินการขายจริง
 • ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องสอนการใช้งานแต่ละ Applications ให้กับลูกค้าด้วย
 • ผู้ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องดูแลลูกค้า (Production Support) หลังการขายด้วย

คุณสมบัติ

 • เป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือ นิติบุคคล ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน IT , Software Application, ความรู้ด้านงานขาย
 • มีประสปการณ์ในการขาย, มีความรู้เรื่องธุรกิจต่างๆ
 • ทำธุรกิจทางด้านไอที, ธุรกิจ Software, ธุรกิจที่ปรึกษา, ธุรกิจรับทำบัญชี

ผลตอบแทน - Partner/เป็นตัวแทนจำหน่าย

 • ได้ส่วนแบ่งค่าเช่า 50% ต่อเดือน จากค่าเช่าของลูกค้าที่ผู้ขายหามาได้ โดยได้รับทุกเดือน
 • ได้ส่วนแบ่งค่าเช่า 55% ต่อเดือน จากค่าเช่าของลูกค้าที่ผู้ขายหามาได้ เมื่อผู้ขายทำยอดขายของเดือนนั้นเกิน 5 ล้านบาท โดยได้รับทุกเดือน
 • ส่วนแบ่งค่าเช่าผู้ขายจะได้รับทุกเดือน จากลูกค้าที่ผู้ขายหามาได้ จนกว่าลูกค้าจะเลิกใช้งาน
 • ได้ใช้โปรแกรม / Software / Application ของเรา Free! ทุกโปรแกรม

เงื่อนไข - ตัวแทนจำหน่าย/Business Partner

 • ทำการตลาด และ ขายได้ทั่วโลก
 • มีค่าแรกเข้า 100,000 บาท , โดยเมื่อครบ 1 ปีจะคืนกลับให้ หรือ เมื่อทำยอดขายเกิน 5 ล้านบาท
 • ผู้ที่เป็น Business Partner จะต้องสอนการใช้งานให้กับลูกค้าเอง ส่วนทาง AppBankAsia จะเป็นผู้สนับสนุนทางด้านคู่มือ และ Video Training
 • การบริการหลังการขาย และ ช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา : Business Partner เป็นผู้ดำเนินการ

รับสมัครเป็น Sale/ตัวแทนขาย

เป็นตัวแทนขาย เพื่อหาลูกค้ามาเช่า Applications ได้ส่วนแบ่งค่าเช่าเป็นรายเดือนสูงสุด 15% จนกว่าลูกค้าไม่เช่าต่อ

รูปแบบ - Sale/เป็นตัวแทนขาย

 • ทำหน้าที่นำเสนอ/ขาย Applications ต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมาเช่า Applications ผ่านช่องทางต่างๆ
 • โดยผู้ที่เป็นตัวแทนขาย จะต้องทำการขายด้วยตัวเอง ใช้งบประมาณของตัวเองในการทำการตลาดและขาย
 • ผู้เป็นตัวแทนขาย สามารถศึกษาแต่ละ Applications จาก Video Training ได้
 • ผู้เป็นตัวแทนขายจะได้รับการอบรมการใช้งานแต่ละ Applications ก่อนที่จะดำเนินการขายจริง

คุณสมบัติ - Sale/เป็นตัวแทนขาย

 • เป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือ นิติบุคคล ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน IT , Software Application, ความรู้ด้านงานขาย
 • มีประสปการณ์ในการขาย, มีความรู้เรื่องธุรกิจต่างๆ
 • มีทักษะในการสื่อสาร, มีความรับผิดชอบ, เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ผลตอบแทน - Sale/เป็นตัวแทนขาย

 • ได้ส่วนแบ่งค่าเช่า 10% ต่อเดือน จากค่าเช่าของลูกค้าที่ผู้ขายหามาได้ โดยได้รับทุกเดือน
 • ได้ส่วนแบ่งค่าเช่า 15% ต่อเดือน จากค่าเช่าของลูกค้าที่ผู้ขายหามาได้ เมื่อผู้ขายทำยอดขายของเดือนนั้นเกิน 1 ล้านบาท โดยได้รับทุกเดือน
 • ส่วนแบ่งค่าเช่าผู้ขายจะได้รับทุกเดือน จากลูกค้าที่ผู้ขายหามาได้ จนกว่าลูกค้าจะเลิกใช้งาน

เงื่อนไข - Sale/เป็นตัวแทนขาย

 • ทำการตลาดได้เฉพาะประเทศที่อยู่ในเอเชีย
 • มีค่าแรกเข้า 10,000 บาท , โดยเมื่อครบ 1 ปีจะคืนกลับให้ หรือ เมื่อทำยอดขายเกิน 1 ล้านบาท
 • การสอนการใช้งานให้กับลูกค้า ทาง AppBankAsia เป็นผู้สอน
 • การบริการหลังการขาย การช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา : AppBankAsia เป็นผู้ดำเนินการ

รับสมัครเป็น Referencer/ผู้แนะนำ

แนะนำให้ลูกค้ามาเช่า Applications แล้วได้ค่า Commission สูงสุด 20%

รูปแบบ - Reference/เป็นผู้แนะนำ

 • ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าให้มาเช่า Application โดยให้ลูกค้าติดต่อเข้ามายัง AppBankAsia ผ่านช่องทาง Line ID : salesforce1 , Email : softoneasia@outlook.com
 • โดยผู้แนะนำจะต้องศึกษา Applications ที่ให้บริการจาก Link นี้ http://softoneasia.com/?page_id=12886 ว่ามีอะไรบ้าง แต่ละ Application ทำหน้าที่และมีประโยชน์อย่างไรบ้าง
 • ผู้แนะนำสามารถศึกษาแต่ละ Applications จาก Video Training ได้
 • เมื่อผู้แนะนำได้รู้จัก และ ได้เรียนรู้แต่ละ Application แล้ว ผู้แนะหากลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขาย ส่งโปรโมท หรือติดต่อไปยังกลุ่มเป้าหมาย หากมีผู้สนใจให้แจ้งเบอร์ติดต่อมายัง AppBankAsia เพื่อให้ AppBankAsia ติดต่อไปยังผู้สนใจ เพื่อให้รายละเอียด และ ปิดการขาย

คุณสมบัติ - Reference/เป็นผู้แนะนำ

 • เป็นบุคคล หรือ กลุ่มบุคคล หรือ นิติบุคคล ในประเทศไทย หรือ ต่างประเทศ
 • มีความรู้ทางด้าน IT , Software Application, ความรู้ด้านงานขาย
 • มีความรู้เรื่องธุรกิจต่างๆ
 • มีทักษะในการสื่อสาร, มีความรับผิดชอบ, เรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

ผลตอบแทน - Reference/เป็นผู้แนะนำ

 • ได้ Commission 15% จากค่าเช่าเดือนแรกครั้งเดียว
 • ได้ Commission 20% จากค่าเช่าเดือนแรกครั้งเดียว เมื่อทำยอดแนะนำและลูกค้าเริ่มเช่าในเดือนนั้นเกิน 0.5 ล้าน
 • ผู้แนะนำจะได้ Commission เมื่อลูกค้าที่ผู้แนะนำมาทำการเช่า Application และจ่ายเงินแล้ว

เงื่อนไข - Reference/เป็นผู้แนะนำ

 • ทำการตลาดได้เฉพาะในประเทศไทย
 • มีค่าแรกเข้า 1,000 บาท , โดยเมื่อครบ 1 ปีจะคืนกลับให้ หรือ เมื่อทำยอดขายเกิน 100,000 บาท
 • การสอนการใช้งานให้กับลูกค้า ทาง AppBankAsia เป็นผู้สอน
 • การบริการหลังการขาย การช่วยลูกค้าแก้ไขปัญหา : AppBankAsia เป็นผู้ดำเนินการ

ติดต่อเรา

Line มาที่ Line ID : salesforce1 หรือ ส่ง Email มาที่ SoftOneAsia@outlook.com

Translate »