BizOS : Solution Directory for Monthly Rental

  Show English Content

  Show Other Language Click Translate Button at Bottom Left

 • ธุรกิจที่เริ่มเปิดกิจการใหม่
 • ธุรกิจที่ SME ที่ยังไม่มีระบบ Computer ใช้
 • ธุรกิจที่ ต้องการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรตัวเองจาก Offline มาเป็นองค์กรประเภท Online
 • ธุรกิจการเงิน – ประเภทปล่อยกู้ เช่น ปล่อยกู้ , จำนอง , จำนำ , ขายฝาก , รถแลกเงิน และ อื่นๆ
 • ธุรกิจการเงิน – ประเภท Leasing
 • ธุรกิจเกี่ยวกับการผลิต สินค้า เพื่อขาย หรือ ประเภท Make to Order / Make to Stock
 • ธุรกิจเกี่ยวกับ ให้บริการ Outsource
 • ธุรกิจ Startup
 • ธุรกิจเกี่ยวกับ บริการต่างๆ
 • ธุรกิจขายของ ประเภท Offline to Online หรือ Online to Offline
 • ธุรกิจขายสินค้า หรือ บริการ ที่มีการผ่อนชำระได้ (Installment Loan)
 • ธุรกิจรับจ้างทำบัญชี ให้กับบริษัทต่างๆ
 • ธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • ธุรกิจนายหน้า อสังหาริมทรัพย์ (Agency/Broker)
 • ธุรกิจนายหน้า อื่นๆ เช่น ประกัน
 • ธุรกิจเกษตร
 • ธุรกิจแฟรนไชส์
 • ธุรกิจที่ปรึกษา
 • ธุรกิจ Trading Firm
 • ธุรกิจลางรถ / Car Wash
 • ธุรกิจขายประกันรถยนต์ , พ.ร.บ รถยนต์
 • ธุรกิจร้านอาหาร
 • ธุรกิจอาหาร และ ธุรกิจขายวัตถุดิบอาหาร Online เช่น ผัก Organic, ผลไม้ Organic และ อื่นๆ
 • ธุรกิจทำฟาร์ม และ เพื่อการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจขายตรง แบบยุคใหม่ (Modern MLM)
 • ธุรกิจรับสร้างบ้าน
 • ธุรกิจที่พัก , โรงแรม , Resort
 • ธุรกิจขายรถใหม่
 • ธุรกิจขายรถมือสอง
 • ธุรกิจให้เช่ารถ เพื่อใช้งานส่วนบุคคล หรือ เพื่อการท่องเที่ยว
 • ธุรกิจบริการคอมพิวเตอร์ และ ไอที
 • ธุรกิจขาย Application และ ให้เช่า Application บน Cloud
 • ธุรกิจรับพัฒนา Application บน Mobile , Cloud
 • ธุรกิจบริการหาผู้ร่วมลงทุน ประเภท Crowd Funding
 • ธุรกิจรับจัดเลี้ยง
 • ธุรกิจรับจัดงาน Event
 • ธุรกิจตรวจสอบบัญชี
 • ธุรกิจรับดูดวง
 • ธุรกิจกฎหมาย
 • ธุรกิจรับติดตามหนี้
 • ธุรกิจขายสินค้า / บริการ / Supply วัตดุดิบ หรือ ส่วนประกอบ หรือ วัสดุ ให้กับโรงงานอุตสาหกรรม
 • ธุรกิจให้บริการ Outsource เช่น IT, พนักงาน , แม่บ้าน
 • ธุรกิจขายอาหารสุนัข หรือ อาหารแมว หรือ อาหารสัตว์
 • ธุรกิจขายลูกสุนัขธุรกิจที่ปรึกษา
 • ธุรกิจขายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร
 • ธุรกิจอบรม / สัมนา
 • ธุรกิจโรงเรียนกวดวิชา และ สอนพิเศษ
 • ธุรกิจให้เช่า อุปกรณ์สำนักงาน
 • ธุรกิจโยคะ
 • ธุรกิจสปา
 • ธุรกิจเสริมความงาม
 • ธุรกิจฟิตเนส (Fitness)
 • ธุรกิจบริการด้านสุขภาพ
 • ธุรกิจ Wedding
 • ธุรกิจตกแต่งบ้าน
 • ธุรกิจท่องเที่ยว
 • ธุรกิจจัดสวน ,ขายต้นไม้
 • ธุรกิจบริการ เช่น ซ่อมแซม, รับ-ส่งเอกสาร, พิมพ์งาน
 • ธุรกิจสอนดนตรี / สอนร้องเพลง
 • ธุรกิจอู่ซ่อมรถ
 • ธุรกิจ ที่ประกาศขายกิจการ ที่ต้องการหาผู้มาซื้อกิจการ หรือ ผู้มาเซ้งต่อ
 • ธุรกิจรับทำ Webต่อ
 • ธุรกิจล้างรถยนต์ (Car Wash)
 • ธุรกิจร้านกาแฟ (Coffee Café)
 • ธุรกิจร้านเบเกอรี่ (Bakery)
 • ธุรกิจขายจักรยาน
 • ธุรกิจขายจักรยานยนต์
 • ธุรกิจรับซ่อม เช่น นาฬิกา, Notebook, Computer และ ซ่อมอื่นๆ
 • ธุรกิจประดับยนต์ และ เครื่องเสียง
 • ธุรกิจร้านเสริมสวย
 • ธุรกิจรับฝากสัตว์เลี้ยง
 • ธุรกิจจัดหาพนักงาน (Head Hunter)
 • ธุรกิจบริการสนามกีฬา เช่น สนามฟุตบอล , สนามแบดมินตัน , สนามเทนนิส , สนามก็อฟ
 • ธุรกิจ รักษาความปลอดภัย
 • ธุรกิจให้เช่าอื่นๆ เช่น เช่า Apartment , เช่าทรัพย์สินอื่นๆ
 • และ ธุรกิจอื่นๆ สามารถ Apply ได้ทุกธุรกิจ

Subscribe and rent Now! Use application free 1 month

Start 313 USD / Month | 10,000 Thai Baht / Month


Rent Applications & Products Live Demo Contact Sale Need Call Back

Learn more
www.appbankasia.com | www.softoneasia.com

 

Translate »