นี่เป็นเพียงกลุ่มเป้าหมายบางส่วน เพื่อใช้โปรโมทขายอสังหาฯ ตั้งแต่ละระดับราคา 1 ล้าน ไปจนถึงมากกว่า 1,000 ล้าน

(สามารถใช้โปรโมทสินค้า หรือ บริการ อื่นๆได้ด้วย)

 

I001 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : นักลงทุนที่เป็นคนไทย
I002 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : นักลงทุนที่เป็นคนจีน ที่ทำธุรกิจในไทย
I003 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : นักลงทุนที่เป็นคนต่างชาติ ที่ไม่ใช่คนไทย คนจีน ที่ทำธุรกิจในไทย
I004 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 10 ล้านขึ้นไป
I005 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 50 ล้านขึ้นไป
I006 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 100 ล้านขึ้นไป
I007 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 200 ล้านขึ้นไป
I008 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 500 ล้านขึ้นไป
I009 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 1000 ล้านขึ้นไป
I010 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 2000 ล้านขึ้นไป
I011 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 3000 ล้านขึ้นไป
I012 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่มีเงินเย็น หรือ มีทรัพย์สิน มากกว่า 5000 ล้านขึ้นไป

S001 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 1 เดือน
S002 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 2 เดือน
S003 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังค้นหาอสังหาฯ หรือ เคยค้นหาอสังหาฯย้อนหลังไป 3 เดือน

D001 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่กำลังเริ่มมองหาสินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับสินค้าที่ขาย
D002 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังมองหา สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้าของคุณ
D003 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังเดินดูสินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ
D004 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังสอบถามเพื่อเปรียบเทียบราคา คุณสมบัติ สินค้า หรือ บริการ
D005 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลัง Check ราคา สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า
D006 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ใช้บริการ สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ
D007 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนกำลังมองหาทางเลือกใหม่ ลอง Brand ใหม่
D008 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : เจ้าของธุรกิจขนาดย่อม,เจ้าของร้าน, SME, Startup
D009 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : เจ้าของกิจการ , ผู้ประกอบการ , เจ้าของธุรกิจ
D010 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : วิศวกร ,IT, สถาปนิก และ อาชีพต่างๆ รวมถึงอาชีพอิสระ
D011 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : แพทย์ , ทันตแพทย์, พยาบาล และ ที่เกี่ยวข้อง
D012 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : ระดับผู้บริหาร ทุกบริษัทในไทย
D013 กลุ่มเป้าหมายที่จบการศึกษา : ปริญญาเอก / ปริญญาโท / ปริญญาตรี / ปวส / ปวช / กำลังศึกษาอยู่ แยกตามสาข
D014 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทประกัน
D015 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : รัฐวิสาหกิจ
D016 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์
D017 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ อยู่ในกลุ่ม SET50
D018 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ และ อยู่ในกลุ่ม SET100
D019 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทสื่อสาร ทั้งหมด
D020 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : สายการบินต่างๆ
D021 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : บริษัทพลังงาน ขนาดใหญ่
D022 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงานระดับ : ระดับผู้จัดการขึ้นไป , ระดับหัวหน้าแผนกขึ้นไป
D023 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ธนาคาร ทั้งหมดในไทย
D024 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : เป็นพนักงาน อยู่ในบริษัทต่างๆในไทย เช่น Super Store, โรงงานต่างๆ
D025 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในโรงงาน ทั้งหมดในประเทศไทย แยกตามจังหวัด , ตามนิคมอุตสาหกรรม , ตามประเภทอุต
D026 กลุ่มเป้าหมายทีทำงาน : อยู่ในบริษัทที่ เป็นธุรกิจดาวเด่น ของปี 2019, 2020
D027 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : อยู่ในบริษัทที่ เป็นธุรกิจดาวล่วง ของปี 2019, 2020
D028 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : เกี่ยวกับจัดซื้อ ทุกบริษัทในประเทศไทย
D029 กลุ่มเป้าหมายที่เป็น : คนที่ใช้บริการ สินค้า หรือ บริการ ที่อยู่ในหมวดเดียวกับ สินค้า หรือ บริการ
D030 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในฝ่ายผลิต ทั้งหมดของทุกโรงงานในไทย
D031 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในฝ่ายอื่นๆ ของบริษัททั้งหมดในประเทศไทย เช่น ฝ่าย IT, บัญชี, การเงิน, ตรวจสอ
D032 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : เป็นเจ้าของร้านค้า Offline , เจ้าของร้านค้า Online
D033 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ ทั้งหมดเช่น ผู้รับเหมา, ผู้ขาย
D034 กลุ่มเป้าหมายที่ทำงาน : ในบริษัท Finance Leasing / Lending / Factoring / จำนำ / ขายฝาก / สหกรณ์ ทั้ง
D035 กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ลงทุน : ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดเงิน ตลาดทุน
D036 กลุ่มเป้าหมาย : คนที่ทำงานเกี่ยวกับรถยนต์ / Automotive ทั้งหมด
D037 กลุ่มเป้าหมาย : นักลงทุน อื่นๆ เช่น Startup , Crowdfunding , Lending
D038 กลุ่มเป้าหมาย : นักลงทุน อื่นๆ เช่น Startup , Crowdfunding , Lending
D039 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำเกี่ยวกับ Fanchise
D040 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ และ แบ่งตามประมาณรายได้ต่อเดือน แยกตามพื้นที่
D041 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ ที่เริ่มทำงานได้ 1-5 ปี ที่กำลังมองหารถ คันแรก
D042 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานในหมวดธุรกิจต่างๆ ที่มีที่อยู่อาศัยแล้ว แต่อยู่นอกเมือง ที่กำลังมองหารถ เ
D043 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 50 อันดับแรกของไทย ในปี 2018,2019
D044 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 100 อันดับแรกของไทย ในปี 2018,2019
D045 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 500 อันดับแรกของไทย ในปี 2018,2019
D046 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่มีผลประกอบการ/รายได้ มากที่สุด 1,000 อันดับแรกของไทย ในปี 2018,2019
D047 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย ที่เป็นคนจีน
D048 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย ที่เป็นคนญี่ปุ่น
D049 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ทำธุรกิจ หรือ ทำงานในไทย ที่เป็นคนตะวันตก
D050 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นชาวต่างชาติที่ ทำงานในไทย จากประเทศ พม่า, เขมร, ลาว
D051 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีรถยนต์ แยกตามประเภทรถยนต์ , แยกตามยี่ห้อรถยนต์ , แยกตามรุ่นรถยนต์
D052 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีบ้าน , มีคอนโด
D053 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนโสด
D054 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว
D055 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน ประถม
D056 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน มัธยม
D057 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนที่มีครอบครัวแล้ว และ มีลูกเรียน ประถม + มัธยม และ มีเรียนพิเศษ ตามสถาบันต่
D058 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นแม่บ้าน
D059 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นแม่บ้าน ที่มีทักษะขั้นสูงในการทำงาน เช่น มีความรู้เกี่ยวกับ Computer, Interne
D060 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนชื่นชอบ สินค้า หรือ บริการต่างๆ สามารถระบุได้
D061 กลุ่มเป้าหมายที่ : ชอบท่องเที่ยวในประเทศ
D062 กลุ่มเป้าหมายที่ : ชอบท่องเที่ยวต่างประเทศ
D063 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานเกี่ยวกับโรงแรม, Resort, ท่องเที่ยว, Tour
D064 .กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำงานเกี่ยวกับเป็นอาจาร์ย/ครู สอน / Tutor
D065 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของ หรือ ทำงานเกี่ยวร้านอาหาร / ทำอาหาร
D066 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นนักศึกษา ตามมหาวิทยาลัย / วิทยาลัย แยกตามจังหวัด และ ตามสถาบัน
D067 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นนักเรียน ที่เรียนพิเศษ ตามสถาบัน ต่างๆ
D068 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นคนทำธุรกิจเกี่ยวกับเกษตร , ฟาร์ม , Organic , ข้าว , ผัก , เลี้ยงสัตว์ , ประมง
D069 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ทำธุรกิจ/หรือทำงาน เกี่ยวกับการทำเกษตร / Farm ยุคใหม่
D070 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่เป็นช่าง แยกตามประเภทของช่าง
D071 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานด้านการขาย
D072 กลุ่มเป้าหมายที : ทำงานด้านการตลาด
D073 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นผู้สูงอายุ (Ageing) ที่เคยทำงานมาก่อน และ เกษียณแล้ว
D074 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัท ที่เป็นธุรกิจดาวเด่น ปี 2019, 2020
D075 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน น้อยกว่า 30,000 บาท
D076 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 30,000-50,000 บาท
D077 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 50,001-100,000 บาท
D078 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 100,001-150,000 บาท
D079 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 150,001-200,000 บาท
D080 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 200,001-250,000 บาท
D081 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 250,001-300,000 บาท
D082 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 300,001-500,000 บาท
D083 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน 500,001-1,000,000 บาท
D084 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ประมาณการรายได้ต่อเดือน มากกว่า 1,000,000 บาท
D085 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทีทำธุรกิจขายตรง หรือ ทำขายตรง เป็นหลัก
D086 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทีทำธุรกิจขายตรง หรือ ทำขายตรง เป็นอาชีพเสริม
D087 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทีทำขายประกัน เป็นอาชีพเสริม
D088 กลุ่มเป้าหมานที่ : ทำงานเกี่ยวกับธุรกิจขนส่ง
D089 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านโชห่วย
D090 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศขายบ้าน , ขายTownhouse , ขายคอนโด , ขายที่ดิน , ขายอาคารพาณิชย์
D091 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศหาผู้เช่า บ้าน , คอนโด , ที่พัก , อาคารพาณิชย์
D092 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศขายรถ
D093 กลุ่มเป้าหมายที่ : กำลังประกาศขายสินค้า หรือ บริการ
D094 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นบริษัทเปิดใหม่ประจำเดือน
D095 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นบริษัทเปิดมาได้ไม่เกิน 1 ปี , ไม่เกิน 2 ปี , ไม่เกิน 3 ปี , ไม่เกิน 4 , ไม่เก
D096 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ / Bakery
D097 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านกาแฟ / Coffee
D098 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านนวด / สปา / Massage / Spa
D099 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านเสริมความงาม
D100 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบนวด / ทำสปา
D101 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบออกกลังกาย
D102 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบเลี้ยงสุนัข
D103 กลุ่มเป้าหมายที่ : ที่ชอบเลี้ยงแมว
D104 กลุ่มเป้าหมายที่ : ขายอาหารริมทาง
D105 กลุ่มเป้าหมายที่ : ร้านขายอุปกรณ์ IT/Mobile/Gadget
D106 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ สำหรับผู้หญิง
D107 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านขายเครื่องประดับ สำหรับผู้ชาย
D108 กลุ่มเป้าหมายที่ : เป็นเจ้าของร้านเสริมสวย เสริมความงาม
D109 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI
D110 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ในระดับ Management ขึ้นไป
D111 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัท MAI ยอดเยี่ยมแห่งปี 2018,2019
D112 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ใน 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2018,2019
D113 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ใน 300 บริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2018,2019 ในระดับ Management ขึ้นไป
D114 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานอยู่ในบริษัท Top 50 in Net Profit Margin ประจำปี 2019
D115 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานในรัฐวิสาหกิจของไทย
D116 กลุ่มเป้าหมายที่ : ทำงานในรัฐวิสาหกิจของไทย ในระดับหัวหน้าหน่วย / Manager ขึ้นไป

 

 

Translate »