Show English Content

Show Other Language Click Translate Button at Bottom Left

MarTech ทำงานอย่างไร?

ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ยุค Marketing 4.0 ดังนั้นธุรกิจทั้งหลาย เจ้าของธุรกิจ หรือนักการตลาด หรือ ผู้ขาย จึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีเครื่องมือในการทำการตลาดที่ทรงประสิทธิภาพที่สุด, ใช้งบประมาณที่ต่ำ, และทำงานรวดเร็ว เพราะการตลาดถือเป็นหัวใจของทุกธุรกิจ และ การทำการตลาดยุคนี้ก็ต้องเป็นยุค Digital Marketing และ Marketing 4.0 ซึ่งทุกองค์กรจะต้องนำมาใช้

ปัจจุบันหลายองค์กร หรือ หลายๆท่านผู้ที่ทำหรือดูแลด้าน Marketing ยังคงทำตลาดแบบเดิมๆ ผ่านช่องทางเดิมๆ แต่ในยุคนี้ไม่สามารถทำการตลาดแบบเดิมๆได้แล้ว ในยุค Digital หรือ ยุค Marketing 4.0 นี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องการตลาดแบบ Omni Channel / Multi Channel คือการทำตลาดแบบหลายๆช่องทางพร้อมกัน ในเวลาเดียวกัน เพื่อส่งไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเรา ทั้งรายใหม่ และ รายเก่าพร้อมกัน เพื่อให้ท่านหรือองค์กรของท่าน ได้ยึดฐานลูกค้าได้มากกว่าคู่แข่ง และ ทำให้คู่แข่งตามไม่ทัน หากองค์กรไหนหรือท่านไหนยังคงทำตลาดแบบเดิมๆ หรือ Single Channel ก็จะไม่สามารถแข่งขันต่อไปได้ในยุค Digital นี้

เพื่อตอบโจทย์ปัญหานี้ ทาง APPBANKASIA.Com ได้พัฒนา Solution MarTech ขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำการตลาดในยุค Digital Marketing และ Marketing 4.0 ด้วยการทำงานที่เป็นแบบ Omni Channel / Multi Channel  โดยใน App เดียวสามารถทำตลาดให้ท่านได้หลายช่องทางพร้อมกันภายใน App เดียว

ระบบนี้ได้ให้บริการข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายจาก Big Data สำหรับธุรกิจหรือร้าน ต่างๆที่ต้องการใช้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายแบบเจาะลึก เน้นคนที่มีกำลังซื้อใช้ได้กับทุกธุรกิจ ซึ่งข้อมูล Big Data Database นี้เกิดจากการที่เราสร้าง Engine เพื่อไปเก็บข้อมูลจากที่ต่างๆที่เปิดเผยต่อสาธารณะในระบบ Internet ทุกวัน เช่นจาก ทุก Web ในประเทศไทย, Directory ต่างๆในประเทศไทย, Social Media, Web board, Board, Message, Magazine, Paper, Post, News, Contact , Book, Video, Image, TV, Internet of Thing (IoT),Seminar และ อื่นๆ อีกมากมาย และมาประมวลผลโดยใช้ Technology Big Data

ปัจจุบันมีข้อมูลทุกประเภทรวมกันหลายสิบล้านข้อมูล และ ข้อมูลเพิ่มขึ้นทุกวัน ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพ ไม่ซ้ำใคร update ทุกวันด้วยระบบ cloud computing และ เพื่อนำข้อมูลเหล่านี้ไปโปรโมทด้วย App Big Data Promote ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Google Display Network, GMail Ads, Voice Call, SMS, Email, Fax, Mail, Voice, LCD Board, Post, Chat Robot และ อื่นๆอีกหลายช่องทาง โดยที่ทางท่านใช้ระบบนี้ระบบเดียวสามารถหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้จากฐานข้อมูล BigData Database ของเรา และ ส่งโปรโมท สินค้าหรือบริการของท่าน ด้วยระบบนี้ระบบเดียวได้เลย ไม่ต้องหาข้อมูลมาเอง ไม่ต้องไปหาที่ส่ง email หรือ ส่ง SMS เพราะเรามีให้หมดแล้ว

การทำงานในแต่ละส่วน

Dig BOT : ส่วนนี้จะทำหน้าที่เป็น Engine เราใช้ BOT กว่า 1,000 ตัว ทำงานทุกวัน ตลอด 24 ชม.ไม่มีวันหยุด เพื่อขุดข้อมูล ในการไปเก็บข้อมูลจากที่ต่างๆในระบบ Internet ทุกวัน เช่นจาก ทุก Web ในประเทศไทย, Directory ต่างๆในประเทศไทย, Social Media, Web board, Board, Message, Magazine, Paper, Post, News, Contact , Book, Video, Image, TV, IoT และ อื่นๆ อีกมากมาย และ นำข้อมูล (Data Source) ดังกล่าวเข้าไปยังฐานข้อมูล BigData และ ทำการ Transform ข้อมูล BigData ดังกล่าว และนำไปเก็บไว้ยังฐานข้อมูล Big Data Database เพื่อใช้ในการทำการตลาดต่อไป

Spotlight BOT  : ทำหน้าที่ค้นหาข้อมูลเช่น ชือ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ และอื่นๆที่ และทำการแปลงข้อมูลต่างๆไปเก็บใน Big Data Database รวมถึงจัดหมวดหมู่เพื่อนำไปใช้งานให้ง่ายขึ้นภายใต้ Product ของเราที่ชื่อ Data as a Service (DaaS)

Big Data Database : Big Data Database : ทำหน้าที่เก็บข้อมูลที่ได้จากการทำงานของ Spotlight Bot เพื่อนำไปใช้งานในหาข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

เมื่อระบบ Transform ข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่ดึงมา (Spotlight Bot) และนำเข้าฐานข้อมูล Big Data Database แล้วจะได้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ในการการทำ Promote เช่นข้อมูล

ข้อมูลที่อยู่ของ นิติบุคคล และ บุคคลธรรมดา เป็นข้อมูลที่อยู่ของนิติบุคคล และ บุคคลธรรมดาโดยแบ่งเป็นดังนี้ เลขที่, อาคาร,ตึก,หมู่บ้าน, ชั้นที่, ซอย, ถนน,ตำบล,อำเภอ,จังหวัด,รหัสไปรษณีย์ เป็นต้น การนำไปใช้งานด้วยการส่ง จดหมายทางไปรษณีย์ Direct mail เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ เช่นธุรกิจที่ต้องการส่ง Brochure ไปยังที่อยู่ของลูกค้าเป้าหมาย เช่น เลือกเฉพาะเจ้าของกิจการ หรือ ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 100,000 บาทเป็นต้น ในข้อมูลนี้ท่านสามารถ เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตาม ประเภทธุรกิจ,ประเภทบุคคล,อาชีพ เช่นเจ้าของกิจการ, พนักงานบริษัทเอกชน,อาชีพอิสระ,วิชาชีพอิสระ,รับราชการ,รายได้,จังหวัด,อำเภอ,เพศ,รายได้ต่อปี,ขนาดกิจการ,จำนวนพนักงาน และ Field อื่นๆอีกมากมาย ด้วยตัวท่านเองได้เลยโดยระบบเตรียมเครื่องมือไว้ให้แล้ว
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็นอีเมล์ ทีมีคุณภาพ โดย Verified ทุก email แล้วว่ามีตัวตนและส่งถึงทุก email โดยเลือกเฉพาะ email ในประเทศไทย ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ตามเช่น ตามจังหวัด,เขต,นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา, ประเภทธุรกิจ, เพศ, รายได้, อาชีพ,ประเภทของ Email Corporate Email หรือ Free Mail เช่น Gmail, Hotmail, Yahoo, Outlook เป็นต้น , โดยเป็น Email ที่มีคุณภาพ , Update ตลอดเวลา และ ไม่ซ้ำใคร การนำไปใช้งานด้วยการส่ง email เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ หรือ Email Marketing ทาง Sendgrid หรือ ทาง Mailchimp หรือส่งโปรโมททาง Gmail Ads , Google Ads , หรือทาง Facebook Custom Audience, ในการหาลูกค้าใหม่การใช้ Email Marketing เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่ง ที่รวดเร็ว และ ต้นทุนต่ำ ในข้อมูลนี้ท่านสามารถ เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ตาม ประเภทธุรกิจ,ประเภทบุคคล,อาชีพ เช่นเจ้าของกิจการ, พนักงานบริษัทเอกชน,อาชีพอิสระ,วิชาชีพอิสระ,รับราชการ,รายได้,จังหวัด,อำเภอ,เพศ,รายได้ต่อปี,ขนาดกิจการ,จำนวนพนักงาน,ประเภทอีเมล์ และ Field อื่นๆอีกมากมาย ด้วยตัวท่านเองได้เลยโดยระบบเตรียมเครื่องมือไว้ให้แล้ว
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เป็นข้อมูลที่ Provide หมายเลขมือถือ ให้ท่านอย่างเดียว โดยผู้ใช้งานสามารถ ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ตามเช่น ตามจังหวัด,เขต,อายุ, นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา, ประเภทธุรกิจ, เพศ, รายได้, อาชีพ , การนำไปใช้งานด้วยการส่ง SMS/MMS เพือทำ SMS Marketing,Line,Call,Voice mail โทรหาลูก้า เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ, Facebook Custom Audience , การทำ SMS Marketing เป็นวิธีที่ดีที่สุดวิธีนึง ในการหาลูกค้าใหม่ เนื่องจากการส่ง SMS สามารถส่งถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับ Message 100% ในข้อมูลนี้ท่านสามารถ เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ประเภทธุรกิจ,ประเภทบุคคล,อาชีพ เช่นเจ้าของกิจการ, พนักงานบริษัทเอกชน,อาชีพอิสระ,วิชาชีพอิสระ,รับราชการ,รายได้,จังหวัด,อำเภอ,เพศ,รายได้ต่อปี,ขนาดกิจการ,จำนวนพนักงาน,ประเภทอีเมล์ และ Field อื่นๆอีกมากมาย ด้วยตัวท่านเองได้เลยโดยระบบเตรียมเครื่องมือไว้ให้แล้ว
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น หมายเลขโทรศัพท์ เป็นข้อมูลที่ Provide หมายเลขโทรศัพท์ ให้ท่านอย่างเดียว โดยผู้ใช้งานสามารถ ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ตามเช่น ตามจังหวัด,เขต,นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา, ประเภทธุรกิจ, เพศ, รายได้, อาชีพ เป็นต้น การนำไปใช้งานด้วยการ Call โทรหาลูกค้า หรือ Direct Sale / Telemarketing, ส่ง Voice mail เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ ในข้อมูลนี้ท่านสามารถ เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ประเภทธุรกิจ,ประเภทบุคคล,อาชีพ เช่นเจ้าของกิจการ, พนักงานบริษัทเอกชน,อาชีพอิสระ,วิชาชีพอิสระ,รับราชการ,รายได้,จังหวัด,อำเภอ,เพศ,รายได้ต่อปี,ขนาดกิจการ,จำนวนพนักงาน,ประเภทอีเมล์ และ Field อื่นๆอีกมากมาย ด้วยตัวท่านเองได้เลยโดยระบบเตรียมเครื่องมือไว้ให้แล้ว
ข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่เป็น หมายลข Fax เป็นข้อมูลที่ Provide มายเลข Fax ให้ท่านอย่างเดียว โดยผู้ใช้งานสามารถ ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ตามเช่น ตามจังหวัด,เขต,นิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา, ประเภทธุรกิจ, เพศ, รายได้, อาชีพ เป็นต้น การนำไปใช้งานด้วยการส่ง Fax เพื่อประชาสัมพันธ์สินค้าหรือบริการ , หรือบริการ Fax Marketing ในข้อมูลนี้ท่านสามารถ เลือกกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ ประเภทธุรกิจ,ประเภทบุคคล,อาชีพ เช่นเจ้าของกิจการ, พนักงานบริษัทเอกชน,อาชีพอิสระ,วิชาชีพอิสระ,รับราชการ,รายได้,จังหวัด,อำเภอ,เพศ,รายได้ต่อปี,ขนาดกิจการ,จำนวนพนักงาน,ประเภทอีเมล์ และ Field อื่นๆอีกมากมาย ด้วยตัวท่านเองได้เลยโดยระบบเตรียมเครื่องมือไว้ให้แล้ว

Marketing BOT : ทำหน้าที่สร้าง campaign อัตโนมัติ หรือ manual และ ระบบทำการค้นหากลุ่มเป้าหมายเจาก Big Data Database อัตโนมัติ หรือโดย manual และหลังจากนั้นก็จะทำการสร้าง Order การโปรโมทเพื่อโปรโมทไปยังช่องทางต่างๆ ตาม Product Big Data Promote

Data as a Service | DaaS : ทำหน้าที่เก็บ package ข้อมูล ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้มาจากการทำงานของ Spotlight BOT เพื่อให้ Promote BOT นำไปส่ง promote ต่อไป

Sample Package Data

Promote BOT : จะทำหน้าที่ส่ง promote ออกไป ยังกลุ่มเป้าหมายที่ได้สร้างไว้ใน DaaS โดยส่งออกไปตาม channel ต่างๆ ตาม campaign ที่สร้างไว้ เช่นทาง Email , SMS , MMS , Google Display Network , Gmail Ads , Voice Call , Facebook Ads , LCD , Mail  และ ใน content ที่ใช้ส่ง promote อาจจะหรือจำเป็นจะต้องมี link ไปยัง web site ที่ขาย เพือให้กลุ่มำป้าหมายเห็น และ เมื่อกลุ่มเป้าหมายเห็น ก็จะทำการสั่งซื้ออัตโนมัติ โดย click เข้าไปยัง web site ของผู้ขาย หรือ ติดต่อมายัง Contact center BOT

Contact Center BOT / Sale BOT and Sale Human : เมื่อกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ หรือ ได้เห็นโปรโมท ที่ส่งออกไปโดย Promote BOT แล้ว บางรายก็จะทำการ order เข้ามาทาง web site ของผู้ขายเลย , แต่จะมีบางรายต้องการที่จะสอบถามเพื่มเติมก่อนสั่งซื้อ ก็จะติดต่อเข้ามาทาง Contact center BOT , โดย BOT จะเป็นคนรับกก่อน แล้วตอบคำถามต่างๆให้อัตโนมัติ แต่ถ้าบางคำถาม Contact center BOT ตอบไม่ได้ก็จะ forward ไปให้ Sale Human ที่เป็นคนจริงๆตอบ แล้วปิดการขาย โดยให้ลูกค้า order เข้ามาทาง web site และ ข้อมูลคำสั่งซื้อก็จะถูกส่งไปยังระบบ CRM Sale Cloud ของ APPBankAsia โดยอัตโนมัติ เพื่อให้ BOT หลังบ้านจัดการต่อไป

MarTech มีประโยชน์ต่อท่านอย่างไร?

 • ความรวดเร็วในการทำการตลาด ที่เหนือกว่าคู่แข่ง เนื่องจากมีข้อมูล BigData สำหรับทำ Marketing ที่ Update ที่สุด และ มีเครื่องมือ Digital Marketing Platform ที่แสนสะดวกสบาย ที่ผู้ใช้งานสามารถเรียนรู้ และ ใช้งานได้อย่างรวดเร็ว
 • ช่วยให้ SME/Startup เปลี่ยนวิธีการทำการตลาดจากยุค Analog เป็นยุค Online Marketing, Social Media Marketing ได้รวดเร็วกว่าคู่แข่ง ด้วยต้นทุนที่ตำกว่า แต่มีประสิทธิภาพสูงสุด
 • หากลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ง่าย,รวดเร็ว ตรงจุดมากกว่า ด้วยจำนวนข้อมูลที่ระบบ Big Data Database มีมากกว่าสิบล้านเรคอร์ด และ จัดเป็นหมวดหมู่มาให้ท่านแล้ว และ เป็นข้อมูลของคนที่มีกำลังซื้อจริงๆ
 • ด้วยต้นทุนการทำการตลาดที่ต่ำกว่า แต่มีประสิทธิภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นระบบ MarTech อยู่บนระบบ Cloud ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการหาลูกค้าเป้าหมาย โดยการใช้ คน เนื่องจากใช้เวลานาน และ ได้จำนวนที่น้อยกว่า
 • ข้อมูลถูก Update ให้ทันสมัยทุกวัน และ มีข้อมูลใหม่ๆ มาให้บริการเช่าทุกเดือน , นั่นหมายความว่าคุณจะได้ข้อมูล สด และ ใหม่ทุกวัน สามารถ Promote สินค้า/บริการของท่าน ผ่านหลายช่องทาง ในเวลาเดียวกันได้ (Omni Channel)

MarTech Functions

 • สามารถทำงานแบบผู้ใช้คนเดียว (Personal User) หรือ ใช้เป็นองค์กรได้ (Corporate Use)
 • สามารถส่ง Promote พร้อมกันหลายช่องทางได้ (Omni Channel) ด้วยระบบ Bulk Promote
 • มีฐานข้อมูลไว้ให้บริการหลายสิบล้านเรคอร์ด โดยแบ่งตามประเภทของข้อมูล
 • เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการทำ Digital Marketing หรือกำลัง เปลี่ยนจากการทำ Marketing แบบ Analog ไปสู่ Digital
 • มี Package data ให้เลือกมากมาย ตามกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่คุณต้องการ
 • มี Tool ให้ค้นหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของคุณเอง
 • สามารถใช้งานระบบ MarTech ผ่านทาง Client/PC/Mobile/Tablet ได้ทุก OS เนื่องจากระบบ Design เป็นแบบ Mobile Web Application
 • ผู้ใช้งานสามารถส่ง Promote เป็นรายลูกค้าได้ หรือ ทีละลูกค้า
 • เนื่องจาก Program ทั้งหมดอยู่บน Cloud ดังนั้นทางฝั่งผู้ใช้งานไม่ต้องติดตั้ง Program อะไรทั้งสิ้น
 • ข้อมูลถูก Update ทุกวัน
 • มีข้อมูลมาใหม่ทุกวัน
 • ระบบจะแจ้งทุกกิจกรรมที่ท่านทำงานทาง Email และ บางกิจกรรมแจ้งทาง SMS
 • การใช้งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน
 • มีระบบ Sale Cloud ที่ทำหน้าที่ในการติดต่อลูกค้าเพื่อทำการขาย และ ปิดการขายต่างๆ เช่น เมื่อเราส่ง Promote ออกไปลูกค้าบางรายก็อาจจะไปซื้อสินค้า หรือ บริการของท่านทาง Web e-Commerce ของท่านเลย หรือ ลูกค้าบางรายก็ให้เราติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ในสวนนี้ระบบก็จะทำหน้าที่ในการดูแลการขายดังกล่าว จนปิดการขาย
 • มีระบบ Marketing Automation ในส่วนนี้ระบบ MarTech จะทำหน้าในการทำ Marketing ให้กับท่าน โดย Automation เช่น ท่านมีสินค้า/บริการ อยู่ต้องการทำ Marketing Automation ก็เพียงแต่บอกระบบว่า สินค้าหรือบริการนั้นคืออะไร ราคาเท่าไร เป็นสินค้าประเภทอะไร เกรดประมาณไหน เป็นต้น ระบบ Marketing Automation ก็จะทำการหา กลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้อัตโนมัติ โดยใช้ฐานข้อมูล Big Data Database ที่มีอยู่ และ ระบบจะทำการสร้างราย Promote ให้ท่านผ่าน Channel ต่างๆให้อัตโนมัติ , เพียงแต่ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ระบบจะ Execute Automation นี้ระบบจะให้ผู้ใช้งาน Confirm ก่อนว่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรก่อนหรือไม่ ก่อนจะทำการ Execute ต่อไป , เมื่อระบบส่ง Promote ออกไปแล้วเมื่อลูกค้าได้รับ และ เห็นข้อมูลสินค้าหรือบริการของท่าน ก็จะทำการสั่งซื้อสินค้าของท่านต่อไป แต่ในกรณีที่ลูกค้าติดต่อเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางระบบ ระบบก็จะส่ง SMS และ Mail ไปแจ้งผู้ใช้งานว่า มีลูกค้าสนใจติดต่อเข้ามาให้ติดต่อกลับ ซึ่งทาง Sale หรือ ผู้ใช้งานก็จะติดต่อกลับลูกค้า เพื่อขาย และ ปิดการขาย
 • มีระบบ Manage กระแสตอบรับ หรือ การ Response จากกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Target Customer) ที่เราส่ง Promote ออกไป, โดยลูกค้าอาจจะ Response กลับทาง Mobile /SMS/Email/Call เข้ามาหาเรา , โดยการ Manage นี้หากเป็นองค์กร ที่เช่าระบบนี้หลายคน ระบบก็จะมี Sale Manager คอย Assign Response ต่างๆให้ Sale คนไหนเป็นคนดูแลบ้าง ถ้าเป็นผู้ใช้งานเพียงคนเดียว ผู้ใช้งานคนนั้นก็จะทำหน้าทีเป็น Sale Manager เอง และ Assign ให้กับตัวเอง
 • มีระบบที่ทำหน้าที่ติดต่อลูกค้ากลับ เพื่อเสนอสินค้า หรือ บริการในรายละเอียด จนกระทั้งปิดการขาย , ในการติดต่อกลับระบบ ได้เตรียมเครื่องมือในการ Contact กับลูกค้าไว้ดังนี้ ผ่านทาง SMS, Email , Fax, Call , Skype
 •  

  Subscribe and rent Now! Use application free 1 month

  1,563 USD / Month | 50,000 Thai Baht / Month

  Rent Applications & Products Live Demo Contact Sale Need Call Back

  Learn more
  www.appbankasia.com | www.softoneasia.com

  Translate »